Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den hellige Agabos profeten (1. årh)

Minnedag: 13. februar

Den hellige Agabos profeten (1. årh)

Den hellige Agabos (lat: Agabus) var en jødisk-kristen profet fra Jerusalem. Han kom til Antiokia og profeterte at en hungersnød skulle ramme hele Romerriket (Apg 11,28-29). Den kom i år 49 i regjeringstiden til keiser Claudius (41-54). Han er trolig den samme Agabos som forutså den hellige apostelen Paulus' fengsling i Jerusalem (Apg 21,10-12).

Tradisjonen gjør ham til en av Kristi 72 disipler og at han led martyrdøden i Antiokia. Han står som nr. 35 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. Hans minnedag er 13. februar, mens grekerne minnes ham den 8. mars. En karmelittisk legende har ført til at han i kunsten vanligvis fremstilles i karmelittenes drakt mens han holder en kirkemodell.