Den hellige Antonius Kauleas (829-~901)

Minnedag: 12. februar

Den hellige Antonius Kauleas (829-~901)

Den hellige Antonius Kauleas (Cauleas) ble født i 829 nær Konstantinopel i en frygisk familie som hadde trukket seg tilbake fra byen av frykt for forfølgelser fra ikonoklastenes side. Da hans mor døde, ble Antonius i en alder av tolv år munk i et kloster i Konstantinopel. Senere ble han abbed for dette klosteret som Antonius II Kauleas, for en av hans forgjengere var Antonius I Kassymatas (821-37). Hans far trådte inn i klosteret og ble ikledd drakten av sin sønn.

Den bysantinske Kirken var i denne perioden i en tilstand av betydelig forvirring. Den hellige patriarken Fotios ble innsatt som en inntrenger i embetet etter at den hellige Ignatius av Konstantinopel ble utvist av keiseren i 867. Men han hadde blitt tvunget til å abdisere for andre gang i 886, åpenbart bare fordi den nye keiseren Leo VI (886-911) ønsket å ha sin yngre bror Stefan som patriark. Fotios trakk seg tilbake til et kloster og døde rundt 891.

Tilhengerne av Ignatius nektet å anerkjenne Stefan, siden han var blitt diakonviet av Fotios. Stefan døde i 893, og da ble Antonius valgt til ny patriark. Han var utrettelig i sine forsøk på å skape fred mellom de to fraksjonene, og til slutt lyktes han i å overtale ignatianernes leder, metropolitt Stylian Mapas, til å gi opp sin motstand. Siden hans egen ordinasjon hadde funnet sted enten under den hellige Methodios Bekjenneren (d. 847) eller Ignatius, var han ikke utsatt for de samme angrep på sin gyldighet som Stefan hadde vært. Han viste seg å være en dyktig og hellig kirkeleder under vanskelige omstendigheter.

Om pavens intervensjon bidro til å løse disputten eller bare sanksjonerte en løsning som var fått i stand av Antonius, er ikke klart, men både Roma og Konstantinopel anerkjente at «Ignatius, Fotios, Stefan og Antonius» utgjorde en autentisk suksesjon av patriarker. Denne freden ble oppnådd i 899, og dermed var det såkalte «Fotianske» skisma mellom Konstantinopel og Roma over.

Bortsett fra Antonius' plass i den generelle kirkehistorien er det ikke mye som er kjent om ham, selv om samtidige skrev om hans ånd av askese, bot og bønn. Han døde rundt 901. Han hadde grunnlagt og deretter restaurert et strålende kloster hvor han ble gravlagt, og det ble siden omdøpt til hans ære til Tou Koulea eller Tou Kyr Antoniou. Hans minnedag er 12. februar og hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50