Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den hellige Alypius stylitten (300-t)

Minnedag: 26. november

Den hellige Alypius stylitten (300-t)

Den hellige Alypius (Alipios) var en av de tidlige asketene som på 300-tallet bodde på toppen av en søyle i lange perioder. I øst anropes han av ufruktbare kvinner i håp om at hans bønner vil unne dem en graviditet. I kunsten avbildes han som en gammel mann som bærer et svøpt barn, ofte sittende på en søyle. Hans minnedag er 26. november.

Hans legende er identisk med legenden om den hellige Stylianos av Hadrianopel, som feires i øst den 28. november.