Den salige Benvenuta Bojani av Cividale (1255-1292)

Minnedag: 30. oktober

Den salige Benvenuta Bojani av Cividale (1255-1292)

Den salige Benvenuta Bojani [Boiani, Bojanni] (lat: Benevenuta de Boianis) ble født den 4. mai 1255 i Zuglio ved Cividale del Friuli i regionen Friuli-Venezia Giulia i Nord-Italia. Hun var den yngste av de syv døtrene til Corrado Bojani og Albertina da Buttinico, et velstående par med fornemme forbindelser. Det hevdes at navnet kom fra hennes far, som etter seks døtre hadde ønsket seg en sønn, men da han hørte at det var enda en jente, sa han: «Hun er uansett velkommen (Benvenuta)».

Hun nektet å være med i noen leker som smakte av verdslighet eller forfengelighet. En forfengelig eldre søster forsøkte å lære den fromme lille Benvenuta å kle seg i flotte klær og gjøre bruk av samfunnets bedrag, men hun flyktet fra slike fristelser inn i kirken, hvor hun utviklet en øm hengivenhet til Jomfru Maria. Hun pleide å repetere den korte Hill deg, Maria (det som i dag er første halvpart) mange ganger i løpet av dagen.

Familien ser ut til å ha vært svært religiøs, og de støttet henne i hennes fromhetsgjerninger og hennes avgjørelse om å avlegge løfte om livslang kyskhet. Hun ble i tidlig alder dominikanertertiar (Tertius Ordo Sancti Dominici – TOSD), men hun synes å ha tilbrakt hele livet i sitt eget hjem i Cividale. Der var hun travelt opptatt med sine huslige plikter, bønn og å utføre mirakler.

Hun ble mer trukket til et kontemplativt liv enn til et aktivt åndelig liv. I tillegg til botsøvelsene som ble praktisert av søstrene, la hun til sine egne. Noen ganger pisket hun seg selv tre ganger om natten. Mens hun fortsatt var ung, bandt hun et tau rundt midjen så hardt at det skar seg inn i kjøttet og forårsaket store smerter. Det syntes som om det var nødvendig med en operasjon for å fjerne det, men hun ba Gud om hjelp, og da skal tauet ha falt fra hennes kropp like helt.

All faste og mangel på søvn fikk snart hennes helse til å svikte. Hennes skriftefar ga henne ordre om å lette på sine botsøvelser og ikke praktisere noen nye uten hans tillatelse. I fem år led hun av astma og var nesten fullstendig lammet og lenket til sengen. I denne tiden var hun fristet til å gi opp håpet, spesielt fordi hun ikke kunne overvære messen eller delta i avsyningen av Salve Regina i kompletoriet. Hun skal ha blitt mirakuløst helbredet etter fem år på festen for Herrens bebudelse etter å ha avlagt et løfte om å besøke graven til den hellige Dominikus i Bologna hvis hun kom seg.

Likevel var hun for svak til å gå, så en vennlig eldre kjødelig søster bar henne til kirken en gang i uken til kompletorium i dominikanerkirken, som var hennes favorittliturgi etter messen. Etter kveldsbønnen på vigilien for festen for Dominikus viste den hellige seg for Benvenuta sammen med den hellige Peter av Verona (Petrus Martyr). Prioren var fraværende i prosesjonen, men i begynnelse av kompletoriet så hun Dominikus på priorens plass. Han gikk fra bror til bror og ga dem fredskysset, deretter gikk han til sitt eget alter og forsvant. Til prosesjonen kom Jomfru Maria selv ned midtgangen og velsignet patrene mens hun holdt Jesusbarnet i armene.

Benvenuta ble ofte angrepet av djevelen, slik at hun noen ganger ble både motløs og utslitt. Da noen protesterte mot døden til et lovende ungt barn, sa Benvenuta: «Det er mye bedre å være ung i paradiset enn gammel i helvete». Djevelen viste seg ofte for henne i fryktelige former, men forsvant når Benvenuta ropte på Maria.

Da hun var døende, var hun igjen fristet til å oppgi håpet, men til slutt døde hun fredfullt den 30. oktober 1292 i Cividale. Hun ble gravlagt i kirken San Domenico, men hennes nøyaktige gravsted kunne ikke finnes da man søkte etter det på 1400-tallet. Kirken ble revet i 1807. Det ble snart meldt om mirakler på hennes forbønn, og en folkelig kult utviklet seg raskt. Hun ble saligkåret den 6. februar 1765 ved at hennes kult ble stadfestet av pave Klemens XIII (1758-69). Hennes minnedag er dødsdagen 30. oktober. Dominikanerne feirer henne den 29. oktober.

av Webmaster publisert 25.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53