Den hellige Elesbaan

Minnedag: 24. oktober

Den hellige Elesbaan var den aksumittiske etiopiske konge som fikk makten fra Himjar etter massakren av Najran-martyrene. Det ser ut som om han gjorde bot for sine blodige udåder, og ble en forbilledlig munk i Jerusalem. Men med tanke på disse udåder, virker det likevel underlig at hans navn ble innført i det romerske martyrologium. Minnedag 24. oktober.