La oss gå opp til Jerusalem

En meditasjon over Den stille uke av sr. Anne Elizabeth Sweet OCSO.

Les mer
 

Den hellige Elisja

Minnedag: 14. juni

«Med det samme Elia gikk forbi, kastet han kappen sin Elisja. Straks reiste Elisja seg og fulgte Elia som hans tjener» (1. Kongebok 19,19-21). Elisja var fylt med Elias ånd. Blant de mange tegn han gjorde helbredet han Na'aman fra spedalskhet og vakte et dødt barn til live.

For ikke å glemme sine røtter på Karmelberget ønsket karmelittordenen å helligholde minnet om de store profetene ved profetene Elia og Elisjas fest. Derfor opprettet ordenens generalkapittel i 1399 festen for den hellige Elisja. Minnedag 14. juni.