Den hellige Emmanuel Triêu (~1756-1798)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Emmanuel Triêu (egentlig Emmanuel Triêu Van Nguyen) ble født ca 1756 i Tho Dúc i Phú Xuân i Vietnam av kristne foreldre. Han sluttet seg til hæren, men ble etterpå presteviet i Pong-King og arbeidet under prestene fra Missions Etrangères de Paris. Mens han var på besøk hos sin mor, ble han arrestert og halshogd. Det skjedde den 17. september 1798 i Bai Dâu. Sammen med Johannes Dat var han den første vietnamesiske sekularpresten som led martyrdøden.

Emmanuel ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Emmanuel kan også minnes på dødsdagen 17. september.

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51