Den hellige Frans Gil de Federich (1702-1745)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Frans (Francisco) Gil de Federich ble født i 1702 i Tortosa i Catalonia i Spania. Han ble dominikaner i Barcelona og ble sendt til Filippinene. Derfra ble han sendt til Tonkin i Vietnam i 1732, hvor han etter flere års apostolisk arbeid ble arrestert. Men også i sine ni år i fengsel ledet han et fruktbart apostolat, før han ble halshogd den 22. januar 1745 i Thang Long i Checo i Tonkin sammen med sin medbror Alfonso Leciniana. Disse to spanske dominikanerne er de tidligste martyrene i Vietnam som det finnes noe særlig dokumentasjon om.

Frans ble saligkåret den 20. mai 1906 av den hellige pave Pius X og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Frans kan også minnes på dødsdagen 22. januar.

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 02.10.2017 - 19:50