Den hellige Alfonso (Alonso) Leciniana (1702-1745)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Alfonso (Alonso; egentlig Matteo Alonso) Leciniana ble født i 1702 i Navas del Rey i bispedømmet Valladolid i Spania. Etter at han hadde avlagt løftene som dominikaner og blitt presteviet, ble han sendt til Filippinene. Derfra ble han i likhet med medbroren Frans Gil de Federich sendt videre til Tonkin i Vietnam. Leciniana levde som omflakkende flyktning i landet i 13 år, men likevel tjente han de innfødte kristne trofast, men i hemmelighet. Til slutt ble han likevel tatt, og sammen med Frans Gil de Federich ble han halshogd den 22. januar 1745 i Thang Long i Checo i Tonkin. Disse to spanske dominikanerne er de tidligste martyrene i Vietnam som det finnes noe særlig dokumentasjon om.

Alfonso ble saligkåret den 20. mai 1906 av den hellige pave Pius X og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Alfonso kan også minnes på dødsdagen 22. januar.

av Webmaster publisert 30.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50