Den hellige Frans Xavier Mâu (1790-1839)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Frans Xavier Mâu (egentlig Frans Xavier (Phanxicô Xaviê) Mâu Trong ) ble født i 1790 i Ke Riên i Thái Bình i Vietnam. Han var kateket og tilhørte dominikanernes tredjeorden. Sammen med fire andre kateketer og dominikanertertiarer (Thomas Dê, Dominikus Uy, Stefan Vinh og en til) led han den ikke uvanlige skjebnen å bli kvalt til døde for sin tro fordi han ga husly for misjonærer. Dette skjedde den 19. desember 1839 i Cô Mê.

Frans ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Frans kan også minnes på dødsdagen 19. desember.

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:55