Den salige Frans de Posadas (1644-1713)

Minnedag: 20. september

Den salige Frans de Posadas (1644-1713)

Den salige Frans de Posadas (sp: Francisco) ble født den 25. november 1644 i Córdoba i Andalucía i Sør-Spania. [Kilden Butler's Lives of the Saints skriver at han ble født den 5. november.] Hans foreldre, Stéfano Martín Losada og María Fernández Posadas, arbeidet som grønnsakshandlere. Han fikk sin utdannelse av dominikaneren Antonio Mogano og jesuittene med sikte på å bli dominikaner, en tanke som han selv fant tiltrekkende. Han ble derfor skuffet da moren etter farens død giftet seg på nytt og stefaren bestemte at hans studier var bortkastet tid og sendte ham som lærling til en viss Juan de Góngora.

Først ble Frans behandlet hardt av sin mester, men han ble etter hvert vunnet over av den unge mannens tålmodighet, godhet og harde arbeid, og han gjorde det mulig for Frans å fortsette studiene i fritiden. Da stefaren døde i 1662 betydde det at Frans etter å ha tatt seg av moren en stund, igjen kunne tenke på å slutte seg til dominikanerne (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP). Selv om klosteret San Pablo i Córdoba ikke ville akseptere ham, gjorde klosteret Scala Coeli det med glede. Han ble ikledd drakten den 23. november 1662 i klosteret Santa Caterina i Jaén, men han vendte tilbake til Scala Coeli ett år senere, etter at han hadde avlagt løftene.

De første få årene var ikke spesielt lykkelige, ettersom hans medbrødre, som ikke forsto ham utsatte ham for latterliggjøring og smålig forfølgelse. Men han holdt ut og ble med tiden presteviet. Selv om han var kjent for sine bønner og for de ekstraordinære fenomener som noen ganger fulgte dem, inkludert levitasjon (det vil si at han svevde under bønn), var det som predikant han straks markerte seg. Han reiste snart ut på misjoner over hele det sørvestlige Spania, hvor han ble hyllet som en ny Vincent Ferrer.

Han var ikke fornøyd med det harde livet å preke og høre skriftemål, så han reiste til fots over alt der han kunne og praktiserte strenge frivillige botsøvelser. Hans kontakt med de fattige gjorde ham ydmyk, og han unngikk alle høye embeter, både innen ordenen og da han ble tilbudt bispesetene Alghero på Sardinia og Cádiz. Men fordi folket kunne se at han levde som han lærte, ble hans innflytelse enorm. I selve Córdoba bidro han til å heve standarden i den offentlige og private moralen, og det i en slik grad at bordeller måtte stenge på grunn av mangel på kunder. Han skrev også mange bøker, inkludert biografier om den hellige Dominikus og andre hellige medlemmer av ordenen, «Kyskhetens triumf» og utallige moralske formaninger.

Han døde den 20. september 1713 i klosteret Scala Coeli i Córdoba. Han ble saligkåret den 20. september 1818 (dokumentet (Breve) var datert den 11. september) av pave Pius VII (1800-23). Hans minnedag er dødsdagen 20. september.

av Webmaster publisert 20.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55