Den hellige Honoratus av Toulouse (200-t)

Minnedag: 22. desember

Den hellige Honoratus (fr: Honorat) skal ha levd i Frankrike i andre halvdel av 200-tallet. Han skal ha blitt født i spansk Navarra og etterfulgte den hellige biskop Saturnin av Toulouse (d. ca 250?) som biskop av Toulouse. Han skal ha viet den hellige Firminus II til den tredje biskop av Amiens. Firminus skal ha vært sønn av en mann som ble omvendt til kristendommen av den første biskopen av Amiens i Frankrike, den hellige Firminus I, som led martyrdøden i byen. Martyrologiene og de liturgiske bøkene fra 900- og 1000-tallet fra ulike steder nevner begge disse to biskopene av Amiens, men på ulike datoer. Dersom Firminus I og II eksisterte i det hele tatt, er det trolig snakk om en og samme person. Ingen av dem er nevnt før på 800-tallet.

Honoratus' grav skal ha blitt funnet den 3. oktober 1265 i basilikaen Saint-Sernin i Toulouse og han skal ha hatt en kult på 1300-tallet. I den øvre krypten kan man se en sarkofag hvor det på lokket står med gotiske bokstaver S(ANCT)VS HONORAT[VS]. Hans minnedag er 22. desember snarere enn 21. desember, som oftest nevnes. Andre minnedager som nevnes, er 25., 14., 15. og 16. desember.

Men hans navn ser ut til å ha krøpet inn i bispelistene gjennom den høyst tvilsomme legenden om Firminus av Amiens, og ifølge den katolske kirkehistorikeren Louis Marie Olivier Duchesne (1843-1922) burde han ha vært fjernet fra listene. Hans minnedag ble fjernet fra den liturgiske kalenderen i bispedømmet Toulouse etter en henvendelse til Roma den 5. mars 1938 og sanksjonert av et dekret fra Rituskongregasjonen datert den 5. januar 1939.

av Webmaster publisert 15.06.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:55