Den salige Imelda Lambertini av Bologna (~1320-1333)

Minnedag: 12. mai

Skytshelgen for førstekommunikanter

Den salige Imelda ble født som Maria Magdalena Lambertini (it: Maria Maddalena) rundt 1320 (1322?) i Bologna i regionen Emilia-Romagna i Nord-Italia. Hun tilhørte en av byens eldste familier og var i følge tradisjonen datter av grev Egano Lambertini og hans andre hustru Castora Galuzzi. Familien var berømt for sine mange ordensfolk, inkludert en dominikaner, en fransiskansk klostergrunnleggerske og en tante av Imelda, som hadde grunnlagt et kloster av streng observans i Bologna.

En av de mest sjarmerende legendene i dominikansk hagiografi er om unge Imelda. Hun var et følsomt barn, forkjælt og begunstiget av familien, og det var ingen overraskelse at hun skulle bli religiøs av natur. Hun lærte å lese av psalteret, og tidlig begynte hun å gå til messe og kompletorium i dominikanerkirken. Hennes mor lærte henne å sy og lage mat til de fattige, og gikk sammen med henne i nestekjærlige ærend. Da Imelda var ni år, ba hun om tillatelse til å tre inn hos dominikanerne (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) i Val di Pietra (Valdipietra). Hun var foreldrenes eneste barn, og de var så gamle at de ikke kunne håpe på flere, så det var smertefullt å la henne dra. Men de tok henne med til klosteret og ga henne til Gud med villige, om enn sorgfulle hjerter.

Imeldas status i klosteret er vanskelig å skjelne. Noen kaller henne elev ved dominikanerklosteret, men Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum skriver at hun var nonne i dominikanerordenen. Hun tok ordensnavnet Imelda, bar drakten og fulgte husets timeplan så langt hun fikk tillatelse til og lengtet etter den dagen hun var gammel nok til å slutte seg til dem i de to tingene hun lengtet mest etter: Officiet ved midnatt og mottakelsen av Den hellige kommunion. Hennes alder stengte henne ute fra begge deler. Hun lærte officiet ved å høre søstrene synge, og hun deltok så godt hun kunne.

Det var et ensomt liv for en jente på ni år, og i likhet med mange ensomme barn, diktet hun opp lekekamerater, bare med den forskjell at hennes lekekamerater var helgener. Hun var spesielt glad i den hellige martyren Agnes, som var litt eldre enn henne selv. Ofte leste hun om henne i de store illuminerte bøkene i biblioteket, og en dag kom Agnes i en visjon for å møte henne. Imelda var henrykt, for selv om hun var utelukket fra å delta i hele klosterlivet på linje med de voksne, hadde hun funnet en jevnaldrende som kunne fortelle henne om de tingene hun mest av alt ønsket å vite om. Agnes kom ofte etter dette, og de snakket om himmelske ting.

Imeldas første jul i klosteret brakte bare sorger til henne. Hun hadde håpet at søstrene ville gi etter og tillate henne å motta kommunionen sammen med dem, men på den store dagen, da alle bortsett fra henne mottok Jesus i eukaristien, ble Imelda på sin plass og stirret gjennom tårer på voksfiguren i krybben. Hun begynte å be enda hardere om at hun måtte motta kommunionen.

Da hennes bønner ble oppfylt, hadde våren kommet til Bologna og de forberedte seg på festen for Kristi himmelfart. Ingen brydde seg særlig om den lille jenta som knelte i bønn mens søstrene forberedte seg til messen. Selv da hun ba om å få bli i kapellet i vigilien for festen, var det ingen som kommenterte det, for hun var et fromt barn. Hun hadde igjen spurt om det store privilegiet å få motta kommunionen, og på grunn av hennes insistering ble kapellanen rådspurt. Han avslo blankt og sa at hun måtte vente til hun ble eldre. Hun gikk til sin plass i kapellet, og ga ikke noe ytre tegn på at hun aktet å ta himmelen med storm, og så stille på mens de andre søstrene gikk til kommunion.

Etter messen forble Imelda på sin plass i koret. Sakristanen sprang rundt og slukket lys og ordnet messeklær. En lyd fikk henne til å snu seg og se inn i koret, og hun så et strålende lys som skinte over Imeldas hode, og en hostie hang i lyset. Sakristanen skyndte seg for å hente kapellanen. Kapellanen hadde ikke noe valg, for Gud hadde indikert at han ønsket å bli kommunisert med Imelda. Ærbødig tok kapellanen hostien og ga den til barnet, som var i ekstase og knelte som en skinnende statue og ikke merket at søstrene strømmet inn i kapellet og legfolket presset seg mot kapellets gitter for å se hva som foregikk der.

Etter en pause for takksigelse gikk priorinnen for å hente den lille novisen til frokost. Hun fant henne fortsatt knelende. Det var et smil på hennes ansikt, men hun var død. Det var den 12. mai 1333 i Val di Pietra. Hennes relikvier har siden 1582 vært oppbevart i kirken San Sigismondo i Bologna.

Hun ble saligkåret den 20. desember 1826 ved at hennes kult ble stadfestet av pave Leo XII (1823-29). Hennes minnedag er dødsdagen 12. mai, men 13. mai nevnes også. Den hellige pave Pius X (1903-14) utnevnte henne til skytshelgen for førstekommunikanter, og i forbindelse med hans kloke oppmuntring til tidlig og hyppig kommunion, opplevde hennes kult en ny blomstring. I kunsten fremstilles hun som en svært ung dominikansk novise som kneler foran alteret med en hostie svevende over seg.

Tradisjonen sier at hun var elleve år da hun døde, men det er trolig at hun var et par år eldre. Klosteret der hun levde, har vært forsvunnet i århundrer, og dets arkiver med det. Flere mirakler har skjedd gjennom hennes forbønn, og hennes helligkåringsprosess har vært under vurdering i mange år. Så nylig som i 1928 ble det meldt om en mirakuløs helbredelse av en spansk søster som var døende av hjernehinnebetennelse. Andre mirakler blir vurdert.

Dominikaneren Giocondo Pio Lorgna (1870-1928) grunnla en kongregasjon som han satte under Imeldas beskyttelse, «Dominikanersøstre av den salige Imelda» (Suore Domenicane della Beata Imelda – SDBI), som i dag virker i Italia, Albania, Filippinene, Kamerun, Brasil og Bolivia. De arbeider i sogn, undervisning og tar seg av barn og unge.

av Webmaster publisert 21.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:56