Den salige Johanna av Toulouse ( -1286?)

Minnedag: 31. mars

Den salige Johanna av Toulouse ( -1286?)

Den salige Johanna (fr. Jeanne) levde på 1200/1300-tallet i Toulouse i Frankrike. Hun var tilknyttet til karmelittene (Ordo Sororum Carmelitarum – OCarm) i Toulouse som tertiar og var introdusert til ordenen av den hellige Simon Stock (død 1265), og hun regnes av den grunn som grunnleggeren av karmelittenes tredjeorden. Hun tilbrakte tiden med å lære opp unge gutter som kandidater til karmelittordenen. Men det er mye usikkerhet knyttet til hennes livshistorie. Hennes dødsår oppgis til 1286, men dette er svært usikkert.

Hun ble saligkåret den 11. februar 1895 ved at hennes kult ble stadfestet av pave Leo XIII (1878-1903). Hennes minnedag er 31. mars.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48