Den hellige Klemens av Alexandria (~150-217)

Minnedag: 4. desember

Den hellige Klemens av Alexandria (~150-217)

Den hellige Klemens ble født rundt år 150, trolig i Aten i Hellas som Titus Flavius Klemens. Han konverterte til kristendommen og reiste fra sted til sted i leting etter høyere utdannelse. Han knyttet seg til flere mestere: en greker på Iona, en annen i Magna Graecia, en tredje i Coele-Syria. Etter hver av dem kalte han seg en egypter, en assyrer og en konvertert palestinsk jøde. Til slutt møtte han rundt 175 den hellige Pantaenus av Sicilia i Alexandria i Egypt, og han fant ro.

Han studerte på den berømte kateketiske skolen i Alexandria, som under Pantaenus ble betraktet som det intellektuelle senteret i det kristne Østen. Klemens holdt tydelig Pantaenus høyere enn alle sine andre lærere, og det var trolig av ham at Klemens lærte å kombinere i et enkelt tenkesystem alt det han mente var best hos andre skoler eller forfattere.

Rundt 190 etterfulgte Klemens Pantaenus som leder for skolen. Han var kjent som en kristen forfatter allerede før den hellige pave Viktors dager (188-99). Han lærte opp den berømte teologen og læreren Origenes, som senere ble stemplet som kjetter. Klemens var forfatter og har etterlatt seg tallrike skrifter. Han var også bekjenner for troen.

I 202 brøt det ut forfølgelser i Egypt, og katekumener ble forfulgt med spesielle lover. Den kateketiske skolen led mye under dette, og til slutt følte Klemens seg tvunget til å trekke seg tilbake. Vi finner ham kort etter i Caesarea i Kappadokia hos sin venn og tidligere student, biskop Alexander. Forfølgelsen herjet der også, og Alexander ble fengslet. Da overtok Klemens styringen av bispedømmet mens biskopen satt i fengsel. Han styrket de troende og var til og med i stand til å få konvertitter.

Vi kjenner disse detaljene fra et brev skrevet i 211 eller 212 av Alexander for å gratulere Kirken i Antiokia med valget av Asclepiades som biskop. Klemens selv påtok seg å levere brevet personlig, ettersom han var kjent for de troende i Antiokia. Alexander ble i 212 biskop av Jerusalem, og i et annet brev som han skrev til Origenes i 215/16, snakker han om Klemens som om han var død. Origenes overtok etter ham som leder av den kateketiske skolen i Alexandria.

Klemens døde i 217. Hans minnedag er 4. desember. Hans navn sto i Martyrologium Romanum til 1751.

av Webmaster publisert 18.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48