Den salige Kristoffer av Milano (~1410-1484)

Minnedag: 1. mars

Den salige Kristoffer av Milano (~1410-1484)

Den salige Kristoffer (it: Cristoforo) ble født rundt 1410 i Milano i regionen Lombardia i Nord-Italia. Vi vet ingen ting om hans tidlige liv, men han sluttet seg til dominikanerordenen (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) i klosteret Sant'Eustorgio i Milano. Det blir fortalt at han var «hellig og måteholden, ydmyk og lærelysten». Snart etter sin prestevielse ble han særlig kjent for sin forkynnelse og for sine profetiske gaver. I 1446 ble han novisemester i Mantova.

Han hadde stor gjennomslagskraft som forkynner i Liguria og rundt Milano, og hans prekener var berømte for den virkning de hadde på syndere. Hans biografer understreker at hans prekener, som bevirket utalleige omvendelser overalt hvor han dro, alltid var basert på Bibelen, den hellige Thomas Aquinas og kirkefedrene, og han fordømte de predikantene som forsøkte å bli populær og moderne. I Taggia i Imperia, hvor hans forkynnelse var spesielt vellykket, bygde innbyggerne i 1460 en kirke viet til Vår Frue av Nåden (Santa Maria Madre delle Misericordie) og et kloster for dominikanerne, og Kristoffer ble den første prioren der.

En stor bølge av åndelig fornyelse kom over Taggia under hans ledelse, men han så ikke med optimisme på fremtiden. En dag da han så på folket i Castellano som danset i gatene, utbrøt han: «Nå har dere gøy og danser, men snart kommer problemene, og deres glede vil forvandles til sorg». Få år senere ble det meste av befolkningen drept av pesten. Tyve år før noen brydde seg om tyrkerne fortalte han folket i Taggia at tyrkerne ville invadere byen, noe de også gjorde som han hadde profetert. En katastrofal flom rammet også området, noe som oppfylte en annen av hans profetier. Han forutsa også at Triora ville bli ødelagt av franskmennene. Han skrev fire bøker med prekenhjelp, som inneholdt eksempler fra Skriften og sitater fra kirkefedrene.

I 1484 var han i Pigna på en prekenmisjon i fasten da han ble syk, og han visste at han kom til å dø. Han insisterte på å vende tilbake til sitt eget kloster i Taggia. Der mottok han de siste sakramentene og døde umiddelbart. Det var i mars eller april 1484. Hans legeme hviler i kirken Santa Maria Madre delle Misericordie i Taggia.

Han ble saligkåret den 3. april 1875 ved at hans kult ble stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er 1. mars. Han kalles Ligurias apostel for sin store suksess i evangeliseringen i den landsdelen.

av Webmaster publisert 02.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49