Den salige Mannes de Guzmán (~1170-~1235)

Minnedag: 18. august

Den salige Mannes de Guzmán (~1170-~1235)

Den salige Mannes (Manez, Manes, Mames) de Guzmán ble født rundt 1170 i en gammel adelsfamilie i Caleruega (den gang Calaroga) sørøst for Burgos i Castilla i Spania. Han var mellomste sønn av byens guvernør, Felix de Guzmán, og den salige Johanna av Aza og hadde to brødre og en søster. Den eldste broren het Antonius, mens den yngre broren var den langt mer berømte Dominikus (Domingo), Dominikanerordenens grunnlegger. Mannes skal ha viet seg til Gud før Dominikus ble født, men det er lite trolig, ettersom begge oppgis med rundt 1170 som fødselsdato. Vi vet ingenting om det meste av Mannes' liv.

Mannes var en av Dominikus' første disipler og en av de opprinnelige seksten medlemmene av Prekenbrødrenes orden eller Dominikanerne (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) som tok Augustins regel i 1216 og avla sine løfter i Prouille i 1217. Mannes hadde allerede hjulpet sin bror på hans prekenkampanje mot katarene i Languedoc i Sør-Frankrike. Dominikus sendte i 1217 broren og seks andre til Paris for å foreta den første franske dominikanske grunnleggelsen, Saint-Jacques nær universitetet under broder Matteus av Frankrike. Deretter ble Mannes kapellan for de dominikanske nonnene i Prouille, som Dominikus hadde grunnlagt i 1207.

I 1218 ble han sendt til Madrid som kapellan for et kloster for dominikanske nonner han fikk i oppdrag å grunnlegge der, og han tilbrakte resten av livet i Madrid. Dominikus må ha hatt høye tanker om sin bror, for han ble leder for søstrene i Madrid i tolv år.

Mannes overlevde sin bror, men hans dødsår er ikke sikkert. Vanligvis blir det angitt til 1230, men det finnes en historie om at han besøkte Caleruega etter Dominikus' helligkåring i 1234 og oppfordret folket der til å bygge et kapell til brorens ære: «Vær fornøyd med et lite et foreløpig, for min bror vil vite hvordan han skal få utvidet det når han ønsker det». Tretti år senere ble kapellet utvidet av kong Alfons X (1252-84).

Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum sier at han døde rundt 1235 i cistercienserklosteret St. Peter i Gumiel d'Izan nær Caleruega. Han ble gravlagt i klosterkirken. Han ble saligkåret den 2. juni 1834 ved at hans kult ble stadfestet av pave Gregor XVI (1831-46). Hans minnedag er 18. august, men 30. juli nevnes også.

av Webmaster publisert 23.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52