Den salige Margareta Kratz (~1430-1532)

Minnedag: 4. mai

Den salige Margareta Kratz (Margaretha) ble født før 1430 i Scharfenstein i Tyskland (det er usikkert hvilket Scharfenstein). Hun sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Hun ble kanonisse i deres kloster Engelport ved Kochheim ved elven Mosel i den nåværende tyske delstaten Rheinland-Pfalz.

I klosteret valgte man i 1450 Margaretha Kratz til magistra – en oppgave hun utførte i hele 82 år (1450-1532) trofast for sine ordensdøtre og for de fattige. Denne fromme kvinnen så fortvilelsen hos sine medsøstre under en stor hungersnød i 1530 – hun var da allerede over hundre år gammel – og hun sa: «Ikke vær redde, vår Gud forlater ikke den som stoler på ham! Før meg til kornkammeret!» Der fant man så mye korn at man måtte avstive rommet. Deretter ropte hun ut: «Den barmhjertige Gud gir den å spise som frykter ham!»

Margareta døde en hellig død i 1532. Hun æres som salig av premonstratenserne med minnedag 4. mai.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52