Den hellige Margareta av Højelse ( -1176)

Minnedag: 25. oktober

Den hellige Margareta av Højelse ( -1176)

Den hellige Margareta (dk: Margrethe) ble født på 1100-tallet i Danmark. Hun kom fra den sjællandske Hvideslekten og var datter av Sune Ebbesen Hvide og hans hustru Cecilie. Hun var i slekt med den hellige erkebiskop Absalon av Lund. Hun var gift med en vis Herlog (Herlogh, Herluf), og de hadde datteren Cecilie (f. 1162) og sønnene Peder og Jens.

Hun ble myrdet av sin ektemann om natten den 25. oktober 1176 i Ølse på Sjælland. Han hengte henne deretter opp i et tau på låven for å gi inntrykk av selvmord. Som antatt selvmorder ble hun gravlagt utenfor kirkegården i en mark ved Køge Bugt, men på hennes grav skjedde mange undre, noe som beviste hennes uskyld. Et merkelig lys skinte over graven og en blind mann kunne se etter å ha badet øynene i vann fra marken. Erkebiskop Absalon fikk høre om dette og sendte noen av sine menn for å undersøke. De så også det merkelige lyset over hennes grav og kom hjem med historier om mirakler. Absalon tilkalte Herlog og lot ham forhøre, og han tilsto sin skjenselsgjerning. Margaretas slektninger ville ha hevn, men Absalon forkastet den gamle skikken med vendetta og fikk saken løst gjennom sonebot, og han forsøkte deretter å få Margareta helligkåret.

Margretes serk

Et år etter hennes voldsomme død overførte erkebiskop Absalon høytidelig hennes jordiske rester til Vor Frue kirke i Roskilde, hvor hun ble æret som helgen. Dette skal ha skjedd den 19. eller 20. juli 1177, sistnevnte er minnedag for den hellige Margareta av Antiokia. Det ble bygd et stort helgenkor i Vor Frue Kirke som forberedelse til helgenkulten, men pavens helgenkåring uteble. Den valfarten man formodentlig hadde sett frem til, gikk i stedet til det lille kapellet i Højelse ved Køge, bygd der hvor man hadde gravd opp Margaretas lik. Hun er aldri helligkåret. Fortellinger om Margaretas liv ble skrevet både i Roskilde og av en munk ved navn Herbert i Clairvaux, hvor den salige erkebiskop Eskil av Lund hadde slått seg ned på sine gamle dager.

Margareta hører til de mindre kjente danske helgener, men hun var av de mest ærede lokalhelgener på Sjælland. Vi kjenner ingen avbildninger av henne, og hun er ikke nevnt i de danske kalenderne fra middelalderen. Det finnes en Margaretakilde nord for Flade Kirke på Mors. I domkirkemuseet i Lund i Sverige er det utstilt en alba (messeskjorte) som sies å ha kommet fra henne og kalles «Margretes serk» (på museet kalles den «Jomfru Marias serk»). Hennes minnedag er dødsdagen 25. oktober.

av Webmaster publisert 31.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53