Den salige Margareta av Savoia (~1382-1464)

Minnedag: 23. november

Den salige Margareta av Savoia (~1382-1464)

Den salige Margareta (it: Margherita) ble født rundt 1382 (i 1390?) i Pinerolo (Pignerol) i regionen Piemonte i Nord-Italia. Hun var eneste datter av Ludvig av Savoia, prins av Achaia, og Bonne, datter av grev Amadeus VI den Grønne av Savoia (1343-83) og i slekt med mange europeiske fyrstehus. Hennes mor var søster av Robert av Genève, som var motpave i Avignon under Det store skisma med navnet Klemens (VII) (1378-94). Margareta vokste opp i et hjem hvor fromhet og rikdom var det vanlige. Hennes foreldre døde mens hun var liten, og hun ble oppdratt av onkelen Ludovico.

For å bedre de spente forbindelsene mellom Piemonte og Montferrat arrangerte onkelen i 1403 et ekteskap for henne med Theodor Paleologus, marki av Montferrat og etterkommer etter de greske keiserne, soldat av profesjon og en god kristen. Han var enkemann etter Johanna, datter av hertugen av Bar og Lorraine. Som markise for et ganske stort rike var Margareta en modell for kristne herskere. Hun følte at det var hennes plikt å øve veldedighet og ydmykhet i forhold til at hun var rikere enn dem rundt seg, og hun viet all tid til Gud og sin neste, og hun ble kjent for sin store gavmildhet.

Margareta fikk ingen barn, men hun ga den største omsorg til mannens to barn fra første ekteskap. De flere hundre leilendinger på de store eiendommene kom til henne for veldedighet og undervisning. Katastrofer rammet Savoia flere ganger i den tiden da hun var hustru og mor. Hungersnød og pest rammet og gjorde krav på mye av hennes tid og mot. Uten å nøle dro hun ut for å pleie de pestrammede med sine egne hender, og hun sendte ut mat og klær fra mannens lagre inntil det var tvilsomt om det ble noe igjen. Etter at krisen var over, herjet krigen i riket, og hun ba inderlig om at de ville bli frelst fra invasjonens redsler.

I 1418 døde markien, og hans 36-årige enke ble et av de beste partiene i Europa. Margareta sørget over mannen, men hun gjorde det klart overfor sine slektninger at de ikke behøvde å planlegge noe nytt ekteskap for henne, ettersom hun tenkte å gå i kloster. Etter å ha sørget for stebarna flyttet hun til sine eiendommer i Alba i Piemonte i Nord-Italia. Hun overlot styret av riket til den eldste stesønnen Jean-Jacques. Under innflytelse av den hellige Vincent Ferrer trådte hun inn i dominikanernes tredjeorden (Tertius Ordo Sancti Dominici – TOSD).

For å kunne leve et liv i total forsakelse bestemte hun seg for å grunnlegge sitt eget kloster i Alba som skulle følge den hellige Dominikus' gamle regel. Derfor tok hun over et kloster som hadde falt i ruiner og bare hadde noen få beboere og gjenoppbygde det for dominikansk bruk. I 1426 opprettet hun ordenshuset i Alba, først for tertiarer og deretter, med tillatelse fra pave Eugenius IV (1431-47), for nonner av andreordenen (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP). Hun viet klosteret til den hellige Maria Magdalena, avla løfter som regulær nonne og ledet klosteret i over førti år.

Det finnes en vakker historie fra hennes opphold i klosteret. Da hun hadde vært der i mange år, fikk hun en dag en ung besøkende, som var sønn av et av hennes stebarn. Han hadde vært på jakt i nærheten og hadde drept en dådyrhind, og han brakte med seg den morløse kalven til henne for at hun skulle ta seg av den. Det var et vakkert lite dyr, og den ble snart et kjæledyr. Legendene om dåkalven er trolig blitt overdrevet, ettersom den skal ha vært i stand til å gå og finne alle søstrene hun nevnte ved navn, og i flere år hadde dyret fritt tilgang til søstrenes fellesrom og celler. Men kanskje det likevel var sant, siden klosterets skriftefar sa til henne at dådyret måtte vekk. Hun tok det med til porten og ba det gå. Det flyktet inn i skogen og vendte først tilbake da Margareta lå for døden.

Margareta nådde et høyt nivå av kontemplativ bønn, og hun er kjent for sine mange ekstaser og mirakler. En gang viste Jomfru Maria seg for henne og viste henne tre piler med påskriftene bakvaskelser, sykdom og forfølgelse, og hun spurte Margareta om hvilken hun helst ville lide under. Hun aksepterte sjenerøst alle tre, og resten av livet led hun intenst under alle tre sorger. Forfølgelsene kom spesielt fra hertug Filip Visconti av Milano, som hun i 1418 hadde nektet å gifte seg med. Han spredte rykter om at klosteret var et senter for valdensernes kjetteri. Munken som var nonnenes skriftefar og veileder, ble fengslet, og da Margareta dro til slottet for å kreve at han ble satt fri, ble den tunge døren slengt i ansiktet på henne og knuste brutalt hennes hånd. Men til tross for disse vanskelighetene varte hennes tilbaketrukkede liv i bønn, studier og barmhjertig arbeid i rundt 25 år.

Margareta døde den 23. november 1464 i Alba etter å ha blitt styrket av en visjon av den hellige Katarina av Siena, som kunne ses av alle dem som var til stede ved dødsleiet. Den 13. desember ble hennes legeme lagt i en enkel grav, men i 1481 ble de overført til en praktfull grav i klosteret som var bekostet av marki Vilhelm av Montferrat. Hennes kult ble tillatt i 1566 av den hellige pave Pius V (1566-72), og hun ble saligkåret den 9. oktober 1669 ved at hennes kult ble stadfestet av pave Klemens IX (1667-69). Hennes minnedag er dødsdagen 23. november. Hun er en av tre prinsesser som bar dominikanerdrakten og er blitt saligkåret. Hennes familie i Savoia har gitt flere salige til Kirken. I kunsten avbildes hun ofte med de tre pilene.

Hennes legeme, ikledd dominikanerdrakt, ligger i et skrin med sidevegger av glass i kirken Santa Maddalena i Alba. Huden er temmelig brun, men etter 500 år har den fortsatt bevart sin mykhet og bøyelighet.

av Webmaster publisert 06.01.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:47