De hellige Nereus og Achilleus (d. ~304)

Minnedag: 12. mai

De hellige Nereus og Achilleus var i følge en inskripsjon av den hellige pave Damasus I (366-84) romerske soldater i eliteavdelingen pretorianergarden, og de pleide av frykt å utføre ordrene til en grusom tyrann, trolig keiser Diokletian (284-305). Men så ble de plutselig kristne, forlot militærlivet og kastet fra seg sine våpen. De bekjente seg som kristne og ble halshogd. De ble gravlagt i Domitilla-katakomben på Via Ardeatina, og deres kult der er gammel og godt dokumentert. Over Domitilla-katakomben bygde den hellige pave Siricius (384-99) i 390 til deres ære en underjordisk treskipet basilika med bare taket stikkende opp. Den var i bruk mellom 400- og 700-tallet, og den halvveis ødelagte kirken og deres nå tomme grav ble oppdaget av arkeologer i 1874.

Pomarancio: St Domitilla with Sts Nereus and Achilleus (c. 1598-99), Chiesa dei Santi Nereo e Achilleo, Rome

På 500-tallet ble en annen kirke viet til Nereus og Achilleus i Roma ved Piazzale Numa Pompilio nær Caracallas termer. Den var bygd på 300-tallet der den hellige Peter etter legenden mistet en bandasje fra sine sår da han hadde unnsluppet fra fengselet og flyktet fra byen. Kirken het først Titulus Fasciola, den ble senere til dagens Santi Nèreo e Achilleo. Kirke ble ombygd rundt år 800 av den hellige pave Leo III (795-816). Kirken ble restaurert av den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker, på 1500-tallet. Dit ble de to martyrenes bein ført på en 12. mai av pave Klemens VIII (1592-1605) etter at de var flyttet til kirken Sant'Adriano. Samtidig ble den hellige Domitillas relikvier overført til samme kirke.

Tidfestingen er vanskeligere. Sannsynligvis led Nereus og Achilleus martyrdøden under Diokletians forfølgelse rundt år 304. Men deres legendariske «akter» forteller imidlertid at de var evnukker i Flavia Domitillas hus, ble landsforvist med henne og dødsdømt for sin religion. De skal ha blitt døpt av Peter selv. Med Flavia Domitilla mener dokumentene kanskje den kristne kvinnen som var medlem av den keiserlige familie og slektning av keiser Domitian (81-96). Hun var hustru til den hellige Titus Flavius Klemens og ble landsforvist til øya Pandataria rundt år 96. Nereus og Achilleus skal ha fulgt henne i eksil til øya Ponza i Gaeta-gulfen og deretter til Terracina, hvor de under Trajans regime (98-117) ble halshogd og Domitilla brent til døde for å nekte å ofre til avgudsbilder.

Nereus og Achilleus blir fremstilt som halshogde soldater, med palme og lanse eller sverd i hånden. Festen til deres ære går tilbake til 400-tallet, da vi finner den i den hellige Hieronymus' martyrologium, og ble allment feiret fra 700-tallet. Deres minnedag er 12. mai, translasjonsdagen. Tidligere ble de feiret sammen med Domitilla, men hun ble ved kalenderrevisjonen i 1969 strøket i den universelle kalenderen, ettersom hun bare opptrer i legendene.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 27.01.2019 - 10:28