Den hellige Peter (Pedro) Almató (1828-1861)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Peter (Pedro) Almató ble født den 1. november 1828 i San Feliz i Sassera i det katalanske bispedømmet Vich (nå Vic) i Spania. Han sluttet seg til dominikanerordenen og ble presteviet. Han ble sendt til misjonsmarken i Asia, først til Filippinene, og deretter til Ximabara under biskop Hieronymus Hermosilla i Vietnam.

Han arbeidet i seks år i området, men led hele tiden under sin dårlige helse. Han ble halshogd på sin 33-årsdag den 1. november 1861 i Hai Duong i Tonkin sammen med biskopene Hermosilla og Valentin Berrio-Ochoa.

Peter ble saligkåret den 20. mai 1906 av den hellige pave Pius X og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Peter kan også minnes på dødsdagen 1. november.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51