De hellige Aquila og Prisca (1. årh)

Minnedag: 8. juli

De hellige Aquila og Prisca (1. årh)

Den hellige Aquila (Akvilas; gr: Akulas) levde i Roma i det første århundret sammen med sin hustru Prisca (eller Priscilla). Han var en jødisk teltmaker, og hans familie stammet fra Pontos i Lilleasia. I år 49 eller 50 måtte ekteparet forlate Roma da keiser Claudius (41-54) forbød jøder å bo der. De slo seg ned i Korint i Hellas, og den hellige apostelen Paulus bodde hos dem da han virket der. Både Paulus og Aquila var teltmakere:

«Deretter forlot han Aten og kom til Korint. Her traff han en jøde som hette Akvilas, født i Pontos. Sammen med sin kone Priskilla var han nylig kommet fra Italia på grunn av keiser Claudius' påbud om at alle jøder skulle forlate Roma. Paulus besøkte dem, og fordi de hadde samme håndverk, ble han boende hos dem, og de arbeidet sammen. De var nemlig teltmakere av fag.» (Apg 18,1-3)

Det er ikke klart om de da allerede var kristne, eller om det muligens var Paulus som omvendte dem til den kristne tro. Da Paulus dro fra Korint, ble ekteparet med ham (Apg 18,18). Han fortsatte til Syria, mens de ble værende igjen i Efesos (v. 19). Der underviste de jøden Apollos i den kristne læres fylde (v. 26).

En tradisjon vil ha det til at Aquila og Prisca under keiser Nero (54-68) returnerte til Roma, der deres hus ble brukt som huskirke. Paulus sender dem hilsener i Roma: «Hils Prisca og Aquila, mine medarbeidere i Kristus Jesus. De har satt sine egne liv på spill for å frelse mitt, så ikke bare jeg selv, men alle de hedningekristnes kirker er dem takknemlige» (Rom 16,3-4). Det er ikke klart hvilken hendelse Paulus refererer til, men det kan ha vært i Efesos under opptøyene der (Apg 19,23-41).

På et eller annet tidspunkt dro Aquila og Prisca tilbake til Efesos. Da Paulus skrev derfra til menigheten i Korint rundt påsketider i år 57, nevner han i avslutningen: «Aquila og Prisca sender dere mange hilsener i Herren, sammen med dem som forsamler seg i deres hjem» (1.Kor 16,19). Da Paulus skrev til Timotheos fra fengslet i Roma, sendte han dem sin hilsen: «Hils Prisca og Aquila og alle fra Onesiforos' hjem» (2.Tim 4,19).

Martyrologium Romanum opplyser at de senere led martyrdøden i Lilleasia. Men en annen tradisjon går ut på at de led martyrdøden i Roma. En sen legende knytter dem til det som nå er kirken Santa Prisca på Aventin-høyden, som var kjent som titulus Aquilae et Priscae. Andre har knyttet Prisca til den Priscilla fra katakombene ved Via Salaria. Det er kanskje overraskende at et slikt par, med sin utvilsomme nytestamentlige tilknytning, ikke opptrer mer fremtredende i legendene.

Deres minnedag er 8. juli, men 14. juli nevnes også. Aquila står som nr. 68 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. Det heter at han var biskop av Heraclea. Som biskop bygde han mange kirker, ødela mange avgudsbilder, ordinerte prester og forkynte Guds ord i Lilleasia og Achaia før han ble drept av de vantro.

av Webmaster publisert 16.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51