Den salige Simeon Lukac (1893-1964)

Minnedag: 2. april

Den salige Simeon Lukac (1893-1964)

Den salige Simeon Lukac [Lukach] (Symeon, Semeon) ble født den 7. juli 1893 i landsbyen Starunya i oblast (distriktet) Stanislaviv (siden 1962 Ivano-Frankivsk) i Vest-Ukraina. Han tilhørte den gresk-katolske «unerte» Kirken i landet. Hans foreldre var enkle landsbybeboere som arbeidet med jorden. I 1913 begynte han på seminaret i Stanislaviv. Hans studier ble avbrutt i to år under Første verdenskrig, men han var i stand til å fullføre dem i 1919. Samme år ble han presteviet av den salige biskop Gregor Khomysyn.

I desember 1920 ble Simeon utnevnt til professor i moralteologi ved seminaret i Stanislaviv. Han underviste der til april 1945, da man antar at biskop Gregor i hemmelighet bispeviet ham. Den 26. oktober 1949 ble han arrestert av det hemmelige sovjetiske politiet, og i august 1950 ble han dømt til ti års fengsel. Han utførte hardt tvangsarbeid i en tømmerhoggerleir i Krasnoyarsk.

Han slapp fri den 11. februar 1955 og vendte tilbake til hjemlandet. Han fungerte som undergrunnsprest, men i 1962 ble han arrestert for andre gang og ble stilt for retten sammen med den salige Johannes Slezyuk, som også var undergrunnsbiskop. Denne gangen ble han dømt til fem års tvangsarbeid. Under avhørene viste han sin utholdenhet, sin diskresjon og sin trofasthet til Den katolske kirke. Mens han satt i fengsel ble han rammet av tuberkulose i lungene, noe som fremskyndet hans død. I 1964 fikk han på grunn av sin kritiske tilstand vende tilbake til sin hjemlige landsby Starunya. Der døde han den 22. august 1964 som martyr for troen.

Den 24. april 2001 ble dekretet som anerkjente hans og andre ukraineres martyrium (gruppen den salige Nikolas Carneckyj og hans 24 ledsagere) promulgert i Vatikanet av Helligkåringskongregasjonen i nærvær av pave Johannes Paul II (1978-2005). Dermed fikk de tittelen Venerabilis, «Ærverdige», og veien til saligkåring var åpnet. Gruppen består av åtte biskoper, seks sekularprester, syv ordensprester, tre ordenssøstre og en legmann.

De ble saligkåret den 27. juni 2001 av pave Johannes Paul II under hans besøk i Ukraina. Deres minnedag er 2. april, Nikolas Carneckyjs dødsdag. Samtidig ble to andre gresk-katolske ukrainere, en rutensk biskop og to latinske katolikker også saligkåret.

av Webmaster publisert 04.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:54