Den hellige Thomas Du (1783-1839)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Thomas Du (egentlig Thomas (Tôma) Du Viêt Dinh) ble født i 1783 i Phú Nhai i provinsen Nam Dinh i Tonkin i Vietnam. Han ble presteviet og ble dominikanertertiar, og han arbeidet i Nam Dinh. Han ble arrestert, torturert og til slutt halshogd sammen med medbroren Dominikus Doan-Xuyen den 26. november 1839 i Bay Mâu.

Thomas ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Thomas kan også minnes på dødsdagen 26. november (tidligere minnedag 31. mai).

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:54