Den hellige Theodosius av Antiokia og fire ledsagere

Minnedag: 16. juli

Den hellige Theodosius led martyrdøden i Antiokia i Syria på et ukjent tidspunkt sammen med fire ledsagere, de hellige Eustasius, Dionysius, Theodulus og kanskje også Maximus. Deres minnedag er 16. juli.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. april 2014

av Per Einar Odden publisert 13.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04