Den hellige Vincent Liêm (1732-1773)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Vincent Liêm (egentlig Vincent (Vinh-son) Liêm Quang ) ble født i 1732 i Trà Lu i provinsen Nam Dinh i Vietnam. Han kom fra en fornem familie. Han studerte i Manila, i dominikanernes San Juan de Latran-kollegium, den eldste eksisterende katolske skole på Filippinene, grunnlagt i 1537. Han ble dominikaner og prest og arbeidet under dominikanerbiskopen Hyacint Castañeda, som satt fengslet i Vietnam i tre år, etter å ha blitt forvist fra Kina. Etter å ha tjent sine landsmenn i 14 år ble Vincent også arrestert og sluttet seg til sin biskop i fengselet. Sammen ble de halshogd den 7. november 1773 i Dông Mo. Vincent ble den første indo-kinesiske dominikaner som led martyrdøden.

Han ble saligkåret den 20. mai 1906 av den hellige pave Pius X og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Vincent kan også minnes på dødsdagen 7. november.

av Webmaster publisert 11.08.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:55