Den hellige Hyacint (Jacinto) Castañeda (1743-1773)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Hyacint (Jacinto) Castañeda ble født i 1743 i Sétavo i det spanske bispedømmet Valencia. Etter å ha avlagt løftene som dominikaner ble han presteviet, og deretter sendt til dominikanernes asiatiske misjonsmarker.

I brev til sin mor forteller Hyacint om sin reise til Tonkin. Her skriver han om sin alvorlige munninfeksjon og den sjøsyken han led av under de 48 dagene over Atlanteren. Han beskriver sin marsj tvers over Mexico for å gå om bord på et annet skip og den stormfulle krysningen av Stillehavet. Da de kom til Manila, fant de at byen var i hendene på engelskmennene. Han og de andre passasjerene ble satt av med sin bagasje og forlatt av den vettskremte kapteinen, og Hyacint måtte gå til fots i flere måneder for å finne sine dominikanske medbrødre. Hyacint ble presteviet på Filippinene, og deretter måtte han legge ut på en 66 dagers sjøreise til Fo-Gan i Kina, hvor martyriet til den salige Peter Sanz OP i 1747 fortsatt var friskt i minnet for de kristne der.

Hyacint ble arrestert, torturert og deportert fra Macao til Tonkin i Vietnam, hvor han satt fengslet i tre år. Der fikk han selskap av Vincent Liêm, den første indo-kinesiske dominikaner som led martyrdøden etter å ha tjent sine landsmenn i 14 år. De to ble halshogd sammen den 7. november 1773 i Dông Mo, 28 år etter de to andre spanske dominikanerne Frans Gil de Federich og Alfonso Leciniana.

Hyacint ble saligkåret den 20. mai 1906 av den hellige pave Pius X og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Hyacint kan også minnes på dødsdagen 7. november.

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:55