Albert Tomasz Mączka

Albert Tomasz Maczka (foto: Mats Tande 2012-01-30) E-post Albert(dot)Maczka(at)katolsk(dot)no

MĄCZKA, Albert Tomasz Can.Reg., født den 29. mars 1967 i Kielce, Polen. 

Presteviet 1992 og har ved siden av å arbeide som kapellan også studert filosofi. Trådte inn i Stift Klosterneuburg i 2005 og avla de første løfter i 2006. 

Ankom Norge og Bergen i november 2007.

1. desember 2007 – 15. august 2010
Sjelesørger for polakker i St. Paul menighet, Bergen
1. desember 2007 – 15. august 2010
Kapellan i St. Paul menighet, Bergen
28. august 2009
Avla evige løfter i Klosterneuburg
15. august 2010 – 15. august 2015
Generalvikar for Trondheim stift
15. august 2010 – 15. august 2015
Sogneprest i St. Olav menighet, Trondheim

Vendte tilbake til Stift Klosterneuburg idet hans kontrakt om å virke for Kirken i Norge utløp 15. august 2015.

av Webmaster publisert 15.08.2010, sist endret 15.08.2015 - 17:57