Biskop Berislav Grgićs våpen

Biskop Berislav Grgićs våpenVåpenskjold med beskrivelse biskop Berislav Grgić

Våpenskjoldet med grønn bispehatt og seks dusker i tre rekker på hver side samt et gyllent bispekors, viser biskopens hierarkiske stilling og oppgave.

Skjoldet er firedelt:

  • Oppe til venstre og nede til høyre: Tromsø stifts våpen.
  • Oppe til høyre og nede til venstre: Biskopens personlige våpen, som viser til Guds ord (oppslått bibel med den første og den siste bokstav i det greske alfabet - ALFA og OMEGA) og til Eukaristien (fem brød, jf. brødunderet).

Valgspråket ASTARE CORAM TE ([for at du holdt oss verdige til å] STÅ FOR DITT ÅSYN [og tjene deg]) er hentet fra den 2. eukaristiske bønn.

av Webmaster publisert 28.03.2009, sist endret 21.10.2020 - 12:35