Helga Haaß-Männle

Helga Haaß-Männle E-post Helga(dot)Haass-Mannle(at)katolsk(dot)no

HAAß-MÄNNLE, Helga, født 1963 i Tyskland.

Utdannet kjemiker, med doktorgrad i 1993.

Flyttet til Norge 1997, sammen med sin mann Ferdinand Männle.

Tok 20042006 kateketfjernundervisning på Maryvale Institute, Birmingham.

Gift, ingen barn.

1999 – 1. september 2011
Menighetssekretær i St. Magnus menighet, Lillestrøm (80% stilling fra 1. mars 2007)
1. september 2011 – 1. januar 2014
Menighetssekretær i St. Gudmund menighet, Jessheim (60%)
1. september 2011
Medlemsarkivar i St. Hallvard menighet, Oslo (40%, fra 1. januar 2014: 100% stilling)

Privat: Adresse Nordåsveien 23, 1415 Oppegård

av Mats Tande publisert 30.07.2011, sist endret 18.01.2017 - 11:45