Johannes Olav Smit


SMIT, Johannes Olav, biskop, dr. philos. og theol. Født i Deventer (erkebispedømmet Utrecht) den 19. februar 1883. Presteviet den 15. august 1906. Videre studier i bibelvitenskap i Roma, hvor han var nært knyttet til Propagandakongregasjonens sjef, kardinal van Rossum. Virket forskjellige steder i Nederland som prest inntil han ble professor ved presteseminaret i Rijsenburg i Nederland (1913-1922).

Utnevnt til apostolisk vikar for det apostoliske vikariat Norge den 23. mars 1922. Bispeviet i St. Lebunius-kirken i Deventer den 29. juni 1922 (titularbiskop av Paralus).

Ankom Norge den 4. oktober 1922. Innført i sitt embede i St. Olav kirke i Oslo den 8. oktober 1922. Fratrådte den 11. oktober 1928.

1928-1972: Kannik i Peterskirken.

Døde den 22. juni 1972 i Roma.

av Webmaster publisert 16.03.2009, sist endret 16.03.2009 - 10:38