Ragnhild Aadland Høen

Ragnhild H. Aadland Høen har en egen blogg.

AADLAND HØEN, Ragnhild Helena, født 5. september 1976 i Bergen. Oppvokst i Haugesund. Tatt opp i Den katolske kirkes fulle fellesskap 25. januar 2008. Gift med Hans-André Aadland Høen (1974) 15. juni 2002. Fire barn: Sunniva (2005), Ingrid (2007), Olav (2009), Johannes (2011) og Maria (2014).

Utdannelse

Cand. mag. (1999) med journalistutdanning fra Mediehøgskolen Gimlekollen samt kristendomsstudier ved Det teologiske menighetsfakultet (MF). Har senere studert kinesisk i Dalian (Kina), og tar mastergrad i kristendom, studieretning katolsk teologi ved MF.

Yrkesbakgrunn

Har arbeidet som redaktør i barnevakten.no (BarneVakten), Bud og Hilsen (Sjømannskirken) og Credo (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag), og som journalist i avisene Vårt Land og Dagen.

8. desember 2008 – 12. januar 2015
Kateket i St. Paul menighet i Bergen
av Webmaster publisert 01.12.2010, sist endret 09.11.2017 - 23:28