DI NOIA Joseph Augustine, O.P.

Titularerkebiskop av Oregon City. Visepresident i den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei.

Født i New York City i USA den 10. juli 1943. Trådte inn i dominikanerordenen (O.P.) og avla sine løfter den 4. august 1964. Presteviet den 4. juni 1970. Lisensiat i filosofi fra "St. Stephen's College" i Dover, Massachusetts 1966. Doktorat i teologi fra "Dominican House of Studies" i Washington DC 1971. Doktorat i filosofi fra Yale University 1980. Sjefsredaktør for publikasjonen "The Thomist" i 1984. Professor i teologi ved det pavelige fakultet "Immaculate Conception" 1991. Eksekutivrirektør for den amerikanske bispekonferanses sekreteriat for "Doctrine and Pastoral Practices" fra 1993 til 2002.

Utnevnt den 4. april 2002 til undersekretær for Kongregasjonen for Troslæren.

Utnevnt den 16. juni 2009 til sekretær for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen.

Bispeviet den 11. juli 2009 av kardinal William Levada.

Utnevnt den 26. juni 2012 til visepresident i den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei.

av Webmaster publisert 07.08.2009, sist endret 27.06.2012 - 02:27