HERRANZ CASADO, Julián (1930 - )

Kardinalprest, den romerske kurie. Tidligere president for Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster (1994-2007)

Født: Julián Herranz Casado ble født mandag den 31. mars 1930 i Baena i bispedømmet Córdoba i Sør-Spania. Han sluttet seg i 1949 til Opus Dei mens han studerte medisin i Spania. Han studerte også i Barcelona, og han tok doktorgrader i kirkerett og medisin.

Prest: Han ble presteviet den 7. august i 1955 i Madrid. Han ble professor i kirkerett ved universitetet i Navarra og arbeidet i Kongregasjonen for konsiler i Vatikanet med kateketiske og disiplinære spørsmål som angikk Latin-Amerika. Under Andre Vatikankonsil (1962-65) var han studieassistent i kommisjonen for disiplinen blant prestene og i det kristne folk.

Han ble undersekretær for Den pavelige kommisjonen for tolkningen av kirkeretten. Han ble medlem av instituttet Martín de Azpilcueta for juridiske studier og styremedlem i tidsskriftene Studi Cattolici i Milano og Ius Canonicum i Pamplona. Han var medarbeider i Dictionarium morale et canonicum i Roma og i Gran Enciclopedia Rialp i Madrid. Han har også vært medarbeider i mange publikasjoner om kirkerett.

I personalprelaturet Opus Dei utførte han pastoralt arbeid i Italia, Spania, Latin-Amerika, England, Irland, Frankrike og Kenya. Han ble i 1984 utnevnt til sekretær for Den pavelige kommisjonen for tolkningen av kirkeretten, senere Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster. Han ble konsultor for Bispekongregasjonen og medlem av flere spesialkommisjoner i den romerske kurien.

Biskop: Han ble den 15. desember 1990 utnevnt til sekretær for Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster og til titularbiskop av Vertara. Han ble bispeviet den 6. januar 1991 i Vatikanet av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005). Han ble den 19. desember 1994 utnevnt til president for det samme pavelige råd og til erkebiskop. Han ble den 16. november 1999 utnevnt for en ny femårsperiode (quinquennium). Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997, bispesynoden for Asia våren 1998, den andre bispesynoden for Europa høsten 1999 og den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001. Den 3. desember 1999 ble han utnevnt til president for den romerske kuriens disiplinærkommisjon.

Kardinal: Han ble kreert til kardinaldiakon i pave Johannes Paul IIs niende konsistorium den 21. oktober 2003, da han mottok den røde birettaen og titularkirken Sant'Eugenio. Han er Kirkens andre kardinal fra Opus Dei etter erkebiskop Juan Luis Cipriani av Lima i Peru. Den 24. november 2003 utnevnte paven ham til medlem av Bispekongregasjonen.

Han deltok i konklavet i april 2005 som valgte pave Benedikt XVI. Han deltok på den ellevte bispekonferansen i Vatikanet i oktober. Den 15. januar 2007 ble han valgt til æresakademiker i Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Den 15. februar 2007 aksepterte paven hans avskjedssøknad fra vervet som president for Det pavelige rådet for tolkningen av lovtekster etter oppnådd aldersgrense, nesten 77 år gammel. Han var den 25. januar 2009 pavens spesialutsending til feiringen av 1750-årsjubileet for martyriet til den hellige biskop Fructuosus og de hellige diakonene Augurius og Eulogius i 259, kjent som protomartyrer for Tarragona i Spania. Han gikk av som president for den romerske kuriens disiplinærkommisjon den 11. mai 2010, over åtti år gammel.

Neste konklave: Han nådde aldersgrensen på åtti år den 31. mars 2010 og mistet derved retten til å delta i neste pavevalg. Den 12. juni 2014 ble han forfremmet til kardinalprest etter ti år som kardinaldiakon, og hans diakonatkirke Sant'Eugenio ble opphøyd midlertidig (pro hac vice) til en titularkirke for en kardinalprest.

Kilder: Salvador Miranda, NCR, CNS, catholic-pages.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 06.04.2010, sist endret 13.06.2014 - 11:01