LÓPEZ RODRÍGUEZ Nicolás de Jesús (1936–)

Kardinalprest. Erkebiskop emeritus av Santo Domingo (1981–2016)

Født: Nicolás de Jesús López Rodríguez ble født lørdag den 31. oktober 1936 i Barranca i det senere bispedømmet La Vega (opprettet 1953) i Den dominikanske Republikk. Helt fra han var ung var han interessert i filosofi og teologi, og han fikk sin utdannelse ved Det pavelige seminaret "Santo Tomás de Aquino" i Santo Domingo. Han tok bachelor-graden i teologi.

Prest: Han ble presteviet den 18. mars 1961 i La Vega av biskop Francisco Panal Ramírez, 25 år gammel. Deretter utførte han pastoralt arbeid i bispedømmet La Vega, før han i 1964 ble sendt til Roma for videre studier ved Det internasjonale senteret for geistlighetens utdannelse i sosiologi og Det pavelige universitetet St. Thomas (Angelicum), hvor han tok doktorgraden i samfunnsvitenskap i 1966. Deretter utførte han pastoralt arbeid som hjelpeprest i katedralen i La Vega, før han i 1968 igjen dro til Roma for videre studier i kirkerett ved Det pavelige universitetet Gregoriana.

I 1969 vendte han tilbake til hjemlandet, hvor han ble bispedømmet La Vegas rådgiver for arbeidet for familier og ungdom og kirkelig assessor for bevegelsen Kristne Familier og for Cursillo-bevegelsen. Han ble bispedømmets pastoralvikar, pro-generalvikar (1970) og generalvikar.

Biskop: Han ble den 16. januar 1978 utnevnt til første biskop av det nyopprettede bispedømmet San Francisco de Macorís av den salige pave Paul VI (1963-78). Han ble bispevietden 25. februar 1978 av kardinal Octavio Antonio Beras Rojas, erkebiskop av Santo Domingo. Han var rektor for universitetet Nordestana i San Francisco de Macorís fra desember 1979 til mai 1984.

Mellom 1979 og 1981 var han delegat til den dominikanske bispekonferansen. I bispekonferansen har han hatt ulike oppgaver: president for kommisjonen for rettferdighet og fred (Iustitia et Pax), medlem av bispekonferansens permanente kommisjon og nasjonal kapellan for Den kristne fornyelse av Den Hellige Ånd.

Den 15. november 1981 ble han utnevnt til metropolitterkebiskop av primatsetet Santo Domingo av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Han tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 16. november 1981. Han ble i 1982 storkansler for Det katolske universitetet Santo Domingo. Han ble den 4. april 1982 militær-ordinarius for Den dominikanske Republikk. Han deltok på den sjette ordinære bispesynoden høsten 1983 og den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985.

I 1984 ble han valgt til formann for landets katolske bispekonferanse. Han ble utnevnt av paven til konsultor for Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika (1989-94). Han ble valgt til visepresident (1987) og den 25. april 1991 til president for det latinamerikanske bisperådet (Celam) (til 1995).

Kardinal: Han ble den 28. juni 1991 kreert til kardinalprest av San Pio X alla Balduina av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen, Kleruskongregasjonen, Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og selskaper for apostolisk liv, Det pavelige rådet for sosial kommunikasjon og Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika.

Han deltok på den første bispesynoden for Europa høsten 1991, den fjerde generalkonferansen for det latinamerikanske bisperådet (Celam) i Santo Domingo i Den dominikanske Republikk høsten 1992 som president, bispesynoden for Afrika våren 1994, den niende ordinære bispesynoden høsten 1994 og bispesynoden for Amerika høsten 1997.

Han var pavens legat til den 45. internasjonale eukaristiske kongress i Sevilla i Spania i juni 1993, pavens spesialutsending til den fjerde nasjonale marianske kongress i Loja i Ecuador i august 1994 og til avslutningsfeiringen av den uruguayanske nasjonale eukaristiske kongress i Colonia del Sacramento i oktober 2000.

Han har mottatt æresdoktorater (honoris causa) fra universitetet i Santo Domingo og universitetet i Creighton i Omaha i Nebraska. Den 7. juli 1989 fikk han Storkorset av Isabella den katolske av Spanias konge Juan Carlos.

Pave Frans innvilget den 4. juli 2016 hans avskjedssøknad av aldersgrunner, nesten åtti år gammel. Samtidig utnevnte paven Francisco Ozoria Acosta, biskop av San Pedro de Macorís, til hans etterfølger som erkebiskop av Santo Domingo. Den 31. oktober 2016 fylte kardinal Lopez åtti år og mistet dermed stemmeretten ved pavevalg .

Opprettet: 5. april 2005

av Webmaster publisert 05.04.2005, sist endret 30.10.2016 - 23:38