RICARD Jean-Pierre (1944- )


nullKardinalprest, erkebiskop av Bordeaux i Frankrike (2001 - )

Født: Jean-Pierre Ricard ble født den 25. september 1944 i Marseille i departementet Bouches-du-Rhône i Sør-Frankrike. Han var sønn av Georges og Jeanine Ricard. Hans far var generalsekretær for handels- og industrikammeret i Marseille. Han fikk sin utdannelse på gymnasene (lycés) Saint-Charles og Périer i Marseille og i Thiers, hvor han tok bachelor-graden i litteratur. Fra 1962 til 1964 studerte han filosofi på presteseminaret i Marseille og deretter utførte han ett års nasjonaltjeneste i Bamako i Mali. Deretter fullførte han presteutdannelsen i Paris, på seminaret «des Carmes» og på Institut Catholique.

Prest: Han ble presteviet den 5. oktober 1968 for erkebispedømmet Marseille i kirken Saint-Martin de Gémenos i Marseille av erkebiskop Georges Jacquot av Marseille. Deretter tok han lisensiat (1969) og doktorgrad (1970) i teologi ved Institut Catholique i Paris. Han tok også diplom ved Institut Supérieur de Pastoral Catéchistique.

Deretter utførte han fra 1968 til 1993 pastoralt arbeid i erkebispedømmet Marseille: Fra 1970 til 1978 var han kapellan i sognet Sante-Émilie de Vialoar, fra 1975 til 1981 hadde han ansvaret for religionsundervisning og formasjon av prester og legfolk og for Senteret for religiøs kultur i Mistral. Fra 1975 til 1985 var han bispedømmets delegat for seminarene, og fra 1981 til 1988 var han sogneprest i sognet Sainte-Marguerite. Fra 1984 til 1988 var han visedelegat for økumenikk og biskoppelig vikar for det sørlige Marseille. Fra 196 til 1993 var han regionalteolog for pastoralarbeid, og fra 1988 til 1991 var han generalsekretær for bispesynoden i Marseille. Fra 1988 til 1993 var han generalvikar for kardinal Robert Coffy, erkebiskop av Marseille.

Biskop: Han ble den 17. april 1993 utnevnt av pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Pulcheriopolis og til hjelpebiskop i Grenoble. Han ble bispeviet den 6. juni 1996 i katedralen Sainte-Marie-Majeure i Marseille av kardinal Robert Coffy. Medkonsekratorer var biskopene Louis-Jean Dufaux av Grenoble og Jacques-Louis-Marie-Joseph Fihey av Coutances et Avranches.

Han ble den 4. juli 1996 utnevnt til koadjutor-biskop av Montpellier, og den 6. september 1996 overtok han som biskop av Montpellier. Han ble den 9. november 1999 valgt til visepresident for den franske bispekonferansen. Han deltok på den 10. ordinære bispesynoden i Vatikanet i september/oktober 2001. Han ble den 6. november 2001 valgt til president for den franske bispekonferansen.

Han ble den 21. desember 2001 utnevnt til erkebiskop av Bordeaux et Bazes. Han deltok på den 11. ordinære bispesynoden i Vatikanet i oktober 2005.

Kardinal: Den 22. februar 2006 kunngjorde pave Benedikt XVI utnevnelsen av sine første kardinaler, og Jean-Pierre Ricard sto som nummer seks på listen. Den 24. mars 2006 ble han kreert til kardinalprest av Sant'Agostino. Mange syntes at det var noe overraskende at paven valgte å gi den røde hatten til ham og ikke til den nye erkebiskopen av den franske hovedstaden Paris, André Vingt-Trois.

Han ble den 6. oktober 2006 valgt til en av to visepresidenter for Rådet for europeiske bispekonferanser (CCEE) for en periode på fem år. Den 30. september 2011 var hans periode over og nye visepresidenter ble valgt.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Ricard stadfestet som medlem av Utdanningskongregasjonen (30. november).

Neste konklave: Han fyller åtti år den 26. september 2024.

av Webmaster publisert 05.11.2006, sist endret 23.12.2013 - 16:52