Pave Benedikt XVI kreerer 15 nye kardinaler i sitt første konsistorium i mars

Erkebiskop William Joseph Levada
Erkebiskop Franc Rodé C.P.
Erkebiskop Agostino Vallini
Erkebiskop Jorge Liberato Urosa Savino
Erkebiskop Gaudencio B. Rosales
Erkebiskop Jean-Pierre Ricard
Erkebiskop Antonio Cañizares Llovera
Erkebiskop Nicolas Cheong Jin-Suk
Erkebiskop Sean Patrick O'Malley O.F.M.Cap.
Erkebiskop Stanislaw Dziwisz
Erkebiskop Carlo Caffarra
Biskop Joseph Zen Ze-Kiun S.D.B.
Erkebiskop Andrea Cordero Lanza di Montezemolo
Erkebiskop Peter Poreku Dery
Pater Albert Vanhoye S.J.

 Se også:

Under sin generalaudiens på Petersplassen den 22. februar 2006, på festen for Apostelen Peters Stol, kunngjorde pave Benedikt XVI at han den 24. mars skal kreere 15 kardinaler. Av dem er 12 under 80 år; dermed holder han fast på den øvre grense på 120 for pavevalgsberettigede kardinaler. Dette var en grense som hans forgjenger Johannes Paul II overskred ved sine siste konsistorier.

Det var pave Paul VI (1963-78) som i sin Motu proprio (pavelig bekjentgjørelse) Ingravescentem Aetate av 21. november 1970 fastsatte at kardinalene mistet sin rett til å velge pave ved fylte 80 år.

Blant de 15 nye kardinalene er bare tre virksomme ved kurien i Roma. Ni leder bispedømmer rundt omkring i verden. De kommer fra elleve land.

Her er navnene, i den rekkefølge og rang paven nevnte dem ved kunngjøringen:


Erkebiskop William Joseph Levada, amerikansk, 69 år.

Han etterfulgte paven/kardinal Ratzinger som prefekt for Troskongregasjonen etter pavevalget i fjor. Han kom fra vervet som erkebiskop av San Francisco i California, og hadde tidligere bl.a. vært saksbehandler i Troskongregasjonen i flere år. Fra 1986 til 1993 var han med i Vatikanets redaksjonskomite for «Den katolske kirkes katekisme».

Erkebiskop Franc Rodé C.P., slovensk, 71 år, kurien.

Som barn flyktet han med sine foreldre først til Østerrike og kom deretter til Argentina, der han trådte inn i presteordenen Pasjonistene og ble ordinert. Etter eget ønske fikk han reise tilbake til Jugoslavia og arbeide der. Senere ble han kalt til Vatikanet der han virket i rådet for de ikke-troende og rådet for kulturen. Etter å ha vært erkebiskop av Ljubljana siden 1997 ble han hentet tilbake til Roma i 2004 og ble prefekt for Kongregasjonen for Institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv.

Erkebiskop Agostino Vallini, italiensk, 65 år.

Han ble prefekt for Det høyeste Tribunal av Den apostoliske Signatur i 2004.

Erkebiskop Jorge Liberato Urosa Savino av Caracas i Venezuela, 63 år.

Han ble erkebiskop av Venezuelas hovedstad for bare fire måneder siden.

Erkebiskop Gaudencio B. Rosales av Manila på Filippinene, 73 år.

Han etterfulgte den legendariske kardinal Jaime Sin for knapt tre år siden.

Erkebiskop Jean-Pierre Ricard av Bordeaux i Frankrike, 61 år.

Han er for tiden også formann for den franske bispekonferanse. Mange vil hevde at det er noe overraskende at paven valgte å elevere ham, når det imens også er kommet ny erkebiskop i den franske hovedstaden, Paris.

Erkebiskop Antonio Cañizares Llovera av Toledo i Spania, 60 år.

Toledo er i dag ingen stor eller viktig by, men biskopen der har i århundrer vært den spanske kirkes primas. Kardinal-elekt Cañizares er katalaner. Som teolog har han primært beskjeftiget seg med katekese, det vil si trosformidling.

Erkebiskop Nicolas Cheong Jin-Suk av Seoul i Korea, 74 år.

Han blir Koreas annen kardinal noensinne, og er bare et knapt år fra vanlig pensjonsalder for biskoper.

Erkebiskop Sean Patrick O'Malley O.F.M.Cap. av Boston i USA, 61 år.

Den irsk-ættede kapusinermunken overtok i 2003 etter kardinal Law, som fikk tre tilbake til en nærmest seremoniell stilling i Roma etter sterk kritikk mot hans håndtering av overgrepsskandaler i Boston.

Erkebiskop Stanislaw Dziwisz av Kraków i Polen, 66 år.

Han var Johannes Paul II s privatsekretær i alle år, helt tilbake til 1966, det vil si til da paven selv var erkebiskop Wojtyla av Kraków.

Erkebiskop Carlo Caffarra av Bologna i Italia, 67 år.

Han var tidligere rektor for et institutt for bioetiske og familiespørsmål i Roma, temaer som var av den avdøde paves hjertebarn. Han har grunnlagt avdelinger av samme institutt i USA, Spania og Mexico. Han er medlem av den katolske bevegelsen «Comunione e Liberazione», en av de siste årtiers sterke katolske bevegelser fortrinnsvis for lekfolket.

Biskop Joseph Zen Ze-Kiun S.D.B. av Hongkong, 74 år.

Han ble født i Shanghai og presteutdannet i Italia, der han ble presteviet i Torino, hjembyen til stifteren av hans orden, Salesianerne av Don Bosco. Han blir den annen biskop av Hongkong som gis kardinalverdigheten.

De tre siste kardinalene er over 80 år og kan dermed ikke delta ved pavevalgskonklaver:

Erkebiskop Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, italiener, 80 år.

Han har etter en lang løpebane som pavelig diplomati nå fått det heller seremonielle embedet som erkeprest i basilikaen St. Paul utenfor murene i Roma. Han var den første nuntius (pavelige ambassadør) som ble akkreditert til Israel, og ble senere nuntius til Italia. Han kommer fra en italiensk adelsslekt, og det var han som i fjor tegnet den nye paves våpenskjold.

Erkebiskop Peter Poreku Dery, ghaneser, 87 år.

Han var erkebiskop av Tamale i det nordlige Ghana fra 1974 til 1994. Dermed har det vestafrikanske landet to kardinaler.

Pater Albert Vanhoye S.J., fransk, 82 år.

Han har utmerket seg som rektor for Det pavelige bibelinstitutt i Roma (Biblicum) og som sekretær for den pavelige bibelkommisjon. Med denne utnevnelsen følger Benedikt XVI i sin forgjengers fotspor ved alltid å utnevne en fortjent teolog ved sine konsistorier. Disse teologene, som alle var over 80 år, kunne velge om de ville dispenseres fra regelen om å motta bispevielsen forut for kardinalskreeeringen.


Da pave Benedikt XVI i dag bekjentgjorde disse 15 navnene, sa han at dagens fest er "en spesielt passende dag" for å bekjentgjøre konsistoriet, siden kardinalene "plikter å hjelpe og støtte Peters etterfølger i utrettelsen av det apostoliske oppdrag som er gitt ham i tjenesten for Kirken."

"Kardinalene", fortsatte Benedikt XVI, "konstituerer et slags senat rundt paven". Han stoler på at disse "gjennomfører de plikter som er forbundet med hans ministerium, som en alltid synlig kilde til og fundament for enhet i tro og fellesskap".

"De nye kardinalene", sa paven, "reflekterer Kirkens universalitet. De kommer fra ulike deler av verden og innehar ulike plikter i tjenesten for Guds folk. Jeg ber dere om å be spesielt til Herren for dem, at Han må fylle dem med den nåde de trenger for å utføre sin tjeneste."

VIS / Kathpress / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. februar 2006)

av Webmaster publisert 22.02.2006, sist endret 22.02.2006 - 16:20