Paven utnevner 37 nye kardinaler

Vatikanet - KI (KAP/CWN/AP) - Pave Johannes Paul II offentliggjorde søndag 21. januar navnene på 37 nye medlemmer av kardinalkollegiet. De vil kreeres til kardinaler og motta sine røde hatter i et konsistorium den 21. februar - Festen for apostelen Peters stol. Paven annonserte navnene på de kardinalene (formelt kardinal-elekter frem til 21. februar), under sin ordinære Angelus-audiens da han talte til pilegrimer på Petersplassen fra balkongen i sin leilighet. Disse utnevnelsene har lenge vært forventet, og spekulasjonene har de siste ukene gått høyt.

Blant de nye kardinalene er de 32 første virksomme ved kurien i Roma eller erkebiskoper rundt om i verden. Alle er under 80 år og dermed valgberettiget ved et pavevalg. De fem siste er teologer og personer som har utmerket seg spesielt i arbeidet for Kirken. Kardinal-elektene Ghattas, Honoré, Scheffczyk og Dulles vil være over 80 år på det tidspunkt de kreeres til kardinaler, mens kardinal-elekt Tucci vil feire sin 80-årsdag i april. Etter konsistoriet vil antall valgberettigede kardinaler (kardinal-elektorer) være 128, og paven har dermed brukt sin autoritet til å gå ut over det normale maksimalantallet på 120 som ble fastsatt av pave Paul VI (1963-78) i hans Motu proprio (pavelig bekjentgjørelse) Ingravescentem Aetate av 21. november 1970, da kardinalene mistet sin rett til å velge pave ved fylte 80 år.

I dag er det 97 kardinaler under 80 år, men kardinalene Hyacinthe Thiandoum av Dakar i Senegal og kardinal Antonio Maria Javierre Ortas, den spanske kardinalen som tidligere var prefekt for Kongregasjonen for gudstjenesteordningen, fyller 80 år henholdsvis 2. og 21. februar 2001. De neste som fyller 80 år, er kardinalene Paulos Tzadua fra Etiopia (25. august), Paulo Evaristo Arns OFM fra Brasil (14. september) og Carlo Furno fra Italia (2. desember).

Paven opplyste også at han «snart» (prossimamente) vil avsløre navnene på de to kardinalene han i 1998 utnevnte «in pectore», bokstavelig talt «i brystet», det vil si at deres navn er kjent for paven alene. Sannsynligvis er dette biskoper som virker i land hvor det er fare for politiske forfølgelser. «Snart» betyr helt sikkert i løpet av den neste måneden, slik at de to kan motta sine røde hatter samtidig med de øvrige (dersom de får utreisetillatelse fra sine respektive land).

Dette er pave Johannes Paul IIs åttende konsistorium. Det første ble holdt i 1979, da han utnevnte 15 kardinaler, hvorav 1 in pectore (offentliggjort 1991). Det andre ble holdt i 1983, da han utnevnte 18 kardinaler, det tredje i 1985 med 28 nye kardinaler, mens det fjerde ble holdt i 1988. Da utnevnte han 24 nye kardinaler (i tillegg skulle teologen Hans Urs von Balthasar kreeres, men han døde to dager før konsistoriet, og ble derfor aldri kardinal). Pavens femte konsistorium ble holdt i 1991, da han utnevnte 22 kardinaler, og det sjette i 1994, med 30 nye kardinaler. Det sjuende og foreløpig siste konsistoriet ble holdt i 1998, da paven utnevnte 22 nye kardinaler (hvorav to in pectore) (i tillegg skulle erkebiskop Josef Uhac utnevnes, men han døde om morgenen den dagen navnene ble offentliggjort, og ble derfor aldri kardinal).

Dette betyr at pave Johannes Paul II så langt har utnevnt til sammen 157 kardinaler [159 med de to in pectore]. Etter konsistoriet 21. februar 2001 vil han ha utnevnt 194 kardinaler [196], hvorav 154 [156] fortsatt er i live. Kardinalkollegiet har i øyeblikket 141 medlemmer, og etter 21. februar blir de altså 178 [180 med de to in pectore]. 23 av dem er utnevnt av pave Paul VI (1963-78) og 1 av den hellige pave Johannes XXIII (1958-63) - Wiens «alt-erzbischof» Franz König (95). Pave Johannes II har nå utnevnt 118 av de 128 valgberettigede kardinalene (92%).

De 37 nye kardinalene kommer fra hele 23 land fra fem av de seks kontinentene (ingen fra Oseania), noe som understreker Kirkens universelle karakter. Halvparten (18) kommer fra Europa, 3 fra Nord-Amerika, 10 fra Sør- og Mellom-Amerika, 4 fra Asia og 2 fra Afrika. Av europeerne er 16 vesteuropeere og 2 østeuropeere. Fordelingen på de enkelte land: 7 fra Italia, 3 fra USA (1 over 80 år), 2 hver fra Tyskland og Frankrike (1 fra hvert land over 80 år), 2 hver fra Portugal, India, Argentina og Brasil og 1 hver fra England, Irland, Spania, Polen, Litauen, Vietnam, Syria, Honduras, Venezuela, Peru, Ecuador, Colombia, Chile og Elfenbenskysten og 1 over 80 år fra Egypt.

Gjennomsnittsalderen for de nye kardinalene er temmelig høy. Av de 37 er 4 over 80 år, 13 mellom 70 og 80, 17 mellom 60 og 70 og 3 under 60 år (to 57-åringer og en 58-åring). 56-årige kardinal Christoph Schönborn OP av Wien og 55-årige kardinal Vinko Puljic av Sarajevo er dermed fortsatt kollegiets yngste. Til sammenligning kan vi nevne at Karol Wojtyla var 47 år gammel da han den 29. mai 1967 ble utnevnt til kardinal og 58 år gammel da han den 16. oktober 1978 ble valgt til pave...

De 37 nye kardinalene er (i den rekkefølge paven nevnte dem ved kunngjøringen):

 1. Re, Giovanni Battista, italiensk, titularerkebiskop, prefekt for Kongregasjonen for biskopene. Født den 30. januar 1934 i Borno (bispedømmet Brescia) i Italia. Presteviet den 3. mars 1957. Utnevnt til «sostituto» i Statssekretariatet og til titularerkebiskop av Vescovio den 9. oktober 1987 og bispeviet den 7. november 1987. Utnevnt til Prefekt for Kongregasjonen for biskopene den 16. september 2000. Han er vel den eneste av kardinalene som straks rykker opp blant de papabile, det vil si mulig ny pave. Han regnes som den mest innflytelsesrike personen i Vatikanet, og det lages da også ordspill på hans navn (italiensk: Re = konge).
 2. Nguyên van Thuân, François Xavier, vietnamesisk, titularerkebiskop, president for Det pavelige råd for rettferdighet og fred (Iustitia et Pax). Født den 17. april 1928 i Huê i Vietnam. Presteviet den 11. juni 1953. Utnevnt til biskop av Nha Trang (Vietnam) den 13. april 1967 og bispeviet den 24. juni 1974. Utnevnt til koadjutor-erkebiskop av Thành-Phô Hô Chi Minh [Saigon] (Vietnam) den 24. april 1975. Tilbrakte mange år i fangenskap før han fikk reise til Roma i 1988. Formelt løst fra vervet som koadjutor-erkebiskop av Thành-Phô Hô Chi Minh den 24. november 1994, og samtidig utnevnt til titularerkebiskop av Vadesi og sekretær for Det pavelige råd for rettferdighet og fred (Iustitia et Pax). Utnevnt til president for Iustitia et Pax i 1998. Tilknyttet Focolare-bevegelsen.
 3. Cacciavillan, Agostino, italiensk, erkebiskop/titularbiskop, president for APSA (Administrasjonen av den Apostoliske Stols Patrimonium). Født den 14. august 1926 i Novale (bispedømmet Vicenza) i Italia. Presteviet den 26. juni 1949. Utnevnt til titularbiskop av Amiternum den 17. januar 1976 og bispeviet den 28. februar 1976. Personlig tittel som erkebiskop. Utnevnt til president for Administrasjonen av den Apostoliske Stols Patrimonium i 1998.
 4. Sebastiani, Sergio, italiensk, titularerkebiskop, president for Prefekturet for den Hellige Stols økonomiske anliggender. Født den 11. april 1931 i Montemonaco (bispedømmet San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto) i Italia. Presteviet den 15. juli 1956. Utnevnt til titularerkebiskop av Caesarea di Mauretania den 27. september 1976 og bispeviet den 30. oktober 1976. Utnevnt til president for Prefekturet for den Hellige Stols økonomiske anliggender i 1997.
 5. Grocholewski, Zenon, polsk, titularerkebiskop, prefekt for Kongregasjonen for Katolsk utdannelse. Født den 11. oktober 1939 i Bródki (erkebispedømmet Poznan) i Polen. Presteviet den 27. mai 1963. Utnevnt til sekretær for Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur og til titularbiskop av Acropolis den 21. desember 1982. Erkebiskop den 16. desember 1991, men i samme kuriepost. Utnevnt den 5. oktober 1998 til prefekt for Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur. Utnevnt den 15. november 1999 til prefekt for Kongregasjonen for Katolsk utdannelse.
 6. Martins, José Saraiva CMF, portugisisk, titularerkebiskop, prefekt for Kongregasjonen for Helligkåringer. Født den 6. januar 1932 i Gagos (bispedømmet Guarda) i Portugal. Presteviet den 16. mars 1957. Utnevnt til titularbiskop av Thuburnica den 26. mai 1988 og bispeviet den 2. juli 1988. Utnevnt til prefekt for Kongregasjonen for Helligkåringer i 1998. CMF: Claretinerne - Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis [Cordis Mariae Filii]
 7. Sepe, Crecenzio, italiensk, titularerkebiskop, generalsekretær i sentralkomiteen for Jubileumsåret 2000. Født den 2. juni 1943 i Carinaro (bispedømmet Aversa) i Italia. Presteviet den 12. mars 1967. Utnevnt til titularerkebiskop av Grado den 2. april 1992 og bispeviet den 26. april 1992. Utnevnt til generalsekretær i «Sentralkomiteen for Jubileumsåret 2000» i 1997. I denne stillingen har han vunnet stor innflytelse, og han kan få en høy stilling i kurien - det spekuleres i at han kan bli ny prefekt for Propaganda Fide, men også i at han blir ny erkebiskop av Napoli dersom den politietterforskede, men frikjente kardinal Michele Giordano (70) velger å gå av og overta en plass i kurien.
 8. Mejía, Jorge María, argentinsk, titularerkebiskop, arkivar og bibliotekar for den hellige romerske Kirke (for Det hemmelige Arkiv og for Vatikanbiblioteket). Født den 31. januar 1923 i Buenos Aires i Argentina. Presteviet den 22. september 1945. Tilknyttet Vatikanet. Utnevnt til titularbiskop av Apollonia den 8. mars 1986 og bispeviet den 12. april 1986. Utnevnt til sekretær for Kongregasjonen for Biskopene, og til erkebiskop den 5. mars 1994. Utnevnt til arkivar og bibliotekar for den hellige romerske Kirke i 1998.
 9. Daoud, Ignace Moussa, syrisk, syrisk-katolsk patriark, prefekt for kongregasjonen for Østkirkene. Født den 18. september 1930 i Meskané (eparkiet Homs for syrerne) i Syria. Presteviet den 17. oktober 1954. Valgt til epark av Kairo for syrerne (Egypt) den 2. juli 1977 og bispeviet den 18. september 1977. Valgt til erkeepark av Homs for syrerne (Syria) den 1. juli 1994. Valgt til syrisk-antiokensk patriark av Antiokia den 13. oktober 1998, og gitt «communio ecclesiastico» av Pave Johannes Paul II den 20. oktober 1998. Avgikk den 8. januar 2001, men beholdt tittel og rang som patriark «ad personam». Utnevnt til prefekt for kongregasjonen for Østkirkene den 25. november 2000.
 10. Pompedda, Mario Francesco, italiensk, titularerkebiskop, prefekt for Det øverste Tribunal av Den apostoliske Signatur. Født den 18. april 1929 i Ozieri i Italia. Presteviet den 23. desember 1951. Dommer ved Den Romerske Rota, senere Dekanus for Den Romerske Rota. Utnevnt til titularerkebiskop av Bisarcio den 29. november 1997 og bispeviet den 6. desember 1997. Utnevnt til Prefekt for Det høyeste tribunal av Den apostoliske Signatur i 1999.
 11. Kasper, Walter, tysk, biskop, sekretær for Det pavelige råd for fremme av Kristen enhet. Født den 5. mars 1933 i Heidenheim/Brenz (bispedømmet Rottenburg-Stuttgart) i Tyskland. Presteviet den 6. april 1957. Utnevnt til biskop av Rottenburg-Stuttgart den 17. april 1989 og bispeviet den 17. juni 1989. Avgått den 31. mai 1999, og samtidig utnevnt til sekretær for Det pavelige råd for fremme av Kristen enhet. Mulig ny president for rådet.
 12. González Zumárraga, Antonio José, ecuadoriansk, erkebiskop av Quito (Ecuador). Født den 18. mars 1925 i Pujilí (bispedømmet Latacunga) i Ecuador. Presteviet den 29. juni 1951. Utnevnt til titularbiskop den 17. mai 1969 og bispeviet den 15. juni 1969. Utnevnt til biskop av Machala den 30. januar 1978. Utnevnt til koadjutor-erkebiskop av Quito den 28. juli 1980, etterfulgte som erkebiskop den 1. juni 1985.
 13. Dias, Ivan, indisk, erkebiskop av Bombay (India). Født den 14. april 1936 i Mumbai [tidligere Bombay] i India. Presteviet den 8. desember 1958. Trådte inn i det pavelige diplomatis tjeneste. Utnevnt til titularerkebiskop av Rusubisir den 8. mai 1982 og bispeviet den 19. juni 1982. Utnevnt til erkebiskop av Bombay den 8. november 1996. Tidlig i karrieren var han postert i København som nuntiaturråd.
 14. Agnelo, Geraldo Majella, brasiliansk, erkebiskop av São Salvador da Bahia (Brasil). Født den 19. oktober 1933 i Juiz de Fora i Brasil. Presteviet den 29. juni 1957. Utnevnt til biskop av Toledo den 5. mai 1978 og bispeviet den 6. august 1978. Utnevnt til erkebiskop av Londrina den 4. oktober 1991. Sekretær for kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsdisiplinen i den romerske kurie (Vatikanet) fra 1991 til 1999. Utnevnt til erkebiskop av São Salvador da Bahia den 13. januar 1999.
 15. Rubiano Sáenz, Pedro, colombiansk, erkebiskop av Bogotà, primas for Colombia. Født den 13. september 1932 i Cartago i Colombia. Presteviet den 8. juli 1956. Utnevnt til biskop av Cúcuta (Colombia) den 5. juli 1971 og bispeviet den 11. juli 1971. Utnevnt til koadjutor-erkebiskop av Cali den 26. mars 1983, og etterfulgte som erkebiskop av Cali den 7. februar 1985. Utnevnt til erkebiskop av Bogotà den 27. desember 1994.
 16. McCarrick, Theodore Edgar, amerikansk (USA), erkebiskop av Washington DC (USA). Født den 7. juni 1930 i New York i USA. Presteviet den 31. mai 1958. Utnevnt til hjelpebiskop av New York den 24. mai 1977 og bispeviet den 29. juni 1977. Utnevnt til biskop av Metuchen (USA) den 19. november 1981. Utnevnt til erkebiskop av Newark den 30. mai 1986. Utnevnt til erkebiskop av Washington den 21. november 2000.
 17. Connell, Desmond, irsk, erkebiskop av Dublin (Irland). Født den 24. mars 1926 i Dublin i Irland. Presteviet den 19. mai 1951. Utnevnt til erkebiskop av Dublin den 21. januar 1988, og bispeviet den 6. mars 1988.
 18. Backis, Audrys Juozas, litauisk, erkebiskop av Vilnius (Litauen). Født den 1. februar 1937 i Kaunas i Litauen. Presteviet den 18. mars 1961. Tilknyttet Statssekretariatet og det pavelige diplomati. Utnevnt til apostolisk nuntius i Nederland og til titularerkebiskop av Meta den 5. august 1988 og bispeviet den 4. oktober 1988. Utnevnt til erkebiskop av Vilnius den 24. desember 1991.
 19. Errázuriz Ossa, Francisco Javier, chilensk, erkebiskop av Santiago de Chile. Schönstatt-prest. Født den 5. september 1933 i Santiago de Chile. Presteviet den 16. juli 1961. Utnevnt til titularerkebiskop av Hólar den 22. desember 1990 og til sekretær for Kongregasjonen for Institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv, og bispeviet den 6. januar 1991 av pave Johannes Paul II. Utnevnt til erkebiskop av Valparaíso (Chile) den 24. september 1996. Utnevnt til erkebiskop av Santiago de Chile den 24. april 1998.
 20. Rodriguez Maradiaga, Oscar Andrés SDB, honduransk, erkebiskop av Tegucigalpa (Honduras). Født den 29. desember 1942 i Tegucigalpa i Honduras. Presteviet den 28. juni 1970. Utnevnt til titularbiskop den 28. oktober 1978 og bispeviet den 8. desember 1978. Utnevnt til erkebiskop av Tegucigalpa den 8. januar 1993. SDB: Salesianerne (Societas S. Francisci Salesii [Salesiani di Don Bosco])
 21. Agré, Bernard, ivoriansk, erkebiskop av Abidjan i Elfenbenskysten (Côte d'Ivoire). Født den 2. mars 1926 i Mongu (erkebispedømmet Abidjan) i Elfenbenskysten. Presteviet den 20. juli 1953. Utnevnt til biskop av Man den 8. juli 1988 og bispeviet den 3. oktober 1988. Utnevnt til biskop av Yamoussoukro den 6. mars 1992. Utnevnt til erkebiskop av Abidjan den 19. desember 1994.
 22. Billé, Louis-Marie, fransk, erkebiskop av Lyon og primas for Frankrike. Født den 18. februar 1938 i Fleury-lès-Augrais (bispedømmet Orléans) i Frankrike. Presteviet den 25. mars 1962. Utnevnt til biskop av Laval den 10. mars 1984 og bispeviet den 19.mai 1984. Utnevnt til erkebiskop av Aix-en-Provençe den 5. mai 1995. Utnevnt til erkebiskop av Lyon, det franske primatsetet, den 10. juni 1998. Formann for den franske bispekonferanse siden november 1996.
 23. Velasco García, Ignacio Antonio, SDB, venezuelansk, erkebiskop av Caracas (Venezuela). Født den 17. januar 1929 i Acarigua (bispedømmet Guanare) i Venezuela. Presteviet den 17. desember 1955. Utnevnt til apostolisk vikar av Puerto Ayacucho og til titularbiskop den 23. oktober 1989 og bispeviet den 6. januar 1990. Utnevnt til erkebiskop av Caracas den 27. mai 1995.
 24. Cipriani Thorne, Juan Luis, peruansk, erkebiskop av Lima (Peru). Tilhører Opus Dei. Født den 28. desember 1943 i Lima i Peru. Presteviet den 21. august 1977. Utnevnt til hjelpebiskop i Ayacucho den 23. mai 1988 og bispeviet den 3. juni 1988. Utnevnt til erkebiskop av Ayacucho den 13. mai 1995. Gjorde seg internasjonalt bemerket for sin megling under gisseldramaet i den japanske ambassadørens residens i Lima 1996/97. Utnevnt til erkebiskop av Lima den 9. januar 1999. Han er den første Opus Dei-kardinalen, og med sine 57 år er han også den yngste av de nye kardinalene.
 25. Álvarez Martínez, Francisco, spansk, erkebiskop av Toledo og primas for Spania. Født den 14. juli 1925 i Santa Eulalia de Ferroñes Llanera (erkebispedømmet Oviedo) i Spania. Presteviet den 11. juni 1950. Utnevnt til biskop av Tarazona den 13. april 1973 og bispeviet den 3. juli 1973. Utnevnt til biskop av Calahorra y La Calzada-Logroño den 20. desember 1976. Utnevnt til biskop av Orihuela-Alicante den 12. mai 1989. Utnevnt til erkebiskop av Toledo den 24. juni 1995.
 26. Hummes, Cláudio OFM, brasiliansk, erkebiskop av São Paulo (Brasil). Født den 8. august 1934 i Montenegro (erkebispedømmet Porto Alegre) i Brasil. Presteviet den 3. august 1958. Utnevnt til titularbiskop og til koadjutor-biskop av Santo André (Brasil) den 22. mars 1975, og bispeviet den 25. mai 1975. Etterfulgte som biskop av Santo André den 29. desember 1975. Utnevnt til erkebiskop av Fortaleza den 29. mai 1996. Utnevnt til erkebiskop av São Paulo den 15. april 1998. OFM: Fransiskanerne (Ordo Fratrum Minorum).
 27. Vithayathil, Varkey CSsR, indisk, storerkeepark av Ernakulam-Angamaly for Syro-malabareserne (India). Født den 29. mai 1927 i Parur (storerkeeparkiet Ernakulam-Angamaly for Syro-malabareserne) i India. Presteviet den 12. juni 1954. Utnevnt til titularbiskop den 11. november 1996 og bispeviet den 6. januar 1997. Utnevnt til storerkeepark av Ernakulam-Angamaly for Syro-malabareserne den 23. desember 1999. CSsR: Redemptoristene (Congregatio Sanctissimi Redemptoris).
 28. Bergoglio, Jorge Mario SJ, argentinsk, erkebiskop av Buenos Aires (Argentina). Født den 17. desember 1936 i Buenos Aires. Presteviet den 13. desember 1969. Utnevnt til hjelpebiskop i Buenos Aires den 20. mai 1992 og bispeviet den 27. juni 1992. Utnevnt til koadjutor-erkebiskop av Buenos Aires den 3. juni 1997, etterfulgte som erkebiskop den 28. februar 1998. Også ordinarius for troende tilhørende orientalske riter bosatt i Argentina. SJ: Jesuittene (Societas Iesu).
 29. Policarpo, José da Cruz, portugisisk, patriark av Lisboa (Portugal). Født den 26. februar 1936 i Alvorninha (patriarkatet Lisboa) i Portugal. Presteviet den 15. august 1961. Utnevnt til hjelpebiskop av Lisboa den 26. mai 1978 og bispeviet den 29. juni 1978. Utnevnt til koadjutor-patriark av Lisboa den 5. mars 1997, og etterfulgte som patriark av Lisboa den 24. mars 1998.
 30. Poletto, Severino, italiensk, erkebiskop av Torino (Italia). Født den 18. mars 1933 i Salgareda (bispedømmet Treviso) i Italia. Presteviet den 29. juni 1957. Utnevnt til koadjutor-biskop av Fossano den 3. april 1980 og bispeviet den 17. mai 1980. Etterfulgte som biskop av Fossano den 29. oktober 1980. Utnevnt til biskop av Asti den 16. mars 1989. Utnevnt til erkebiskop av Torino den 19. juni 1999.
 31. Murphy-O'Connor, Cormac, engelsk, erkebiskop av Westminster (England), formann for bispekonferansen for England og Wales. Født den 24. august 1932 i Reading (bispedømmet Portsmouth). Presteviet den 28. oktober 1956. Utnevnt til biskop av Arundel and Brighton (England) den 17. november 1977 og bispeviet den 21. desember 1977. Utnevnt til erkebiskop av Westminster 5. februar 2000.
 32. Egan, Edward Michael, amerikansk (USA), erkebiskop av New York (USA). Født den 2. april 1932 i Oak Park (erkebispedømmet Chicago) i USA. Presteviet den 15. desember 1957. Arbeidet i Vatikanet bl.a. som dommer ved Den Romerske Rota. Utnevnt til hjelpebiskop av New York den 1. april 1985 og bispeviet den 22. mai 1985. Utnevnt til biskop av Bridgeport den 5. november 1988. Utnevnt til erkebiskop av New York den 11. mai 2000.
 33. Ghattas Stephanos CM, egyptisk, patriark av Alexandria (Egypt). Født den 16. januar 1920 i Cheikh Zein-el-Dineh (eparkiet Sohag) i Egypt. Presteviet den 25. mars 1944. Utnevnt til epark av Luqsor (for kopterne) den 8. mai 1967 og bispeviet den 9. juni 1967. Valgt til patriark av Alexandria den 9.juni 1986. Gitt «communio ecclesiastica» av pave Johannes Paul II den 23. juni 1986. CM: Lasaristene (Congregatio Missionis).
 34. Honoré, Jean, fransk, tidligere erkebiskop av Tours (Frankrike). Født den 13. august 1920 i Saint-Brice-en-Coglès (erkebispedømmet Rennes) i Frankrike. Presteviet den 29. juni 1943. Utnevnt til biskop av Evreux den 24. oktober 1972 og bispeviet den 17. desember 1972. Utnevnt til erkebiskop av Tours den 13. august 1981. Avgått den 22. juli 1997.
 35. Tucci, Roberto SJ, italiensk, pater. Født i Napoli den 19. april 1921. Han var bare 15 år da han ble jesuitt den 1. oktober 1936. Presteviet den 24. august 1950. Har vært hovedredaktør for tidsskriftet Civiltà Cattolica fra 1959 til 1973. Senere ble han tilknyttet Vatikanradioen. Han har vært ansvarlig for pavens reiser i to årtier. Fra 1985 president for koordinasjonskomitéen i Vatikanradioen. SJ: Jesuittene (Societas Iesu).
 36. Scheffczyk, Leo, tysk, monsignore. Født i Beuthen i Tyskland (i dag: Bytom, bispedømmet Gliwice i Polen) den 21. februar 1920. Var blant de tyske som ble fordrevet derfra i 1947. Presteviet for erkebispedømmet München og Freising. Teolog og forfatter.
 37. Dulles, Avery Robert SJ, amerikansk (USA), pater, professor emeritus fra Fordham University i New York. Født i Auburn, NY (bispedømmet Syracuse) i USA den 24. august 1918. Trådte inn i jesuittordenen den 14. august 1946 og ble presteviet den 16. juni 1956. Teolog og forfatter, medlem av pavens Internasjonale Teologkommisjon fra 1991 til 1997. Sønn av John Foster Dulles, amerikansk utenriksminister (1953-59) under president Dwight D. Eisenhower. SJ: Jesuittene (Societas Iesu).

Catholic World News, Kathpress og Associated Press 21. januar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
21. januar 2001

av Webmaster publisert 21.01.2001, sist endret 19.05.2014 - 09:44