SCIACCA Giuseppe (1955- )

null

Biskop, den romerske kurie, generalauditor for Det apostoliske kammer (2013- ), assisterende sekretær for Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur (2013- )

Født: Giuseppe Sciacca ble født den 23. februar 1955 i Aci Catania i provinsen og erkebispedømmet Catania i regionen Sicilia i Sør-Italia. Etter å ha fullført sine innledende teologiske studier i Catania, ble han sendt til Roma for videre studier, først på Det pavelige Lateranuniversitetet og deretter på Det pavelige universitetet St Thomas Aquinas (Angelicum), hvor han tok en doktorgrad i kirkerett. Senere tok han en doktorgrad i filosofi ved universitetet i Catania.

Prest: Han ble presteviet den 7. oktober 1978 i sin hjemlige kirke i Aci Catena, for bispedømmet Acireale, et suffraganbispedømme under erkebispedømmet Catania. I tillegg til pastoralt arbeid i kollegiatskirken San Sebastiano i Acireale var han tilknyttet L'Accademia di scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici, det eldste akademiet på Sicilia (1671) med sete i Acireale. Han underviste også i filosofi og historie på de statlige videregående skolene i Catania og Acireale og i kirkerett på det teologiske instituttet i Acireale.

Etter å ha blitt utnevnt til båndforsvarer (Defensor vinculi) og Promotor iustitiae («fremmer av rettferdigheten») i de bispedømmelige og regionale tribunalene på Sicilia, ble han utnevnt til dommer ved det regionale tribunalet for Sicilia i Palermo. Den 25. mars 1999 ble han utnevnt til dommer eller auditorprelat (prelato uditore) ved Den romerske rotas tribunal.

Biskop: Han ble den 3. september 2011 utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til titularbiskop av Victoriana og generalsekretær for Vatikanstatens guvernement. Han ble bispeviet den 8. oktober 2011 sammen med Barthélemy Adoukonou, sekretær for Det pavelige rådet for kulturen, av kardinalstatssekretær Tarcisio Bertone SDB, assistert av kardinal Gianfranco Ravasi og erkebiskop (nå kardinal) Giuseppe Bertello. Den 10. november 2012 ble han utnevnt til titularbiskop av Fundi.

Den 13. februar 2013, to dager etter at pave Benedikt kunngjorde at han skulle gå av, utnevnte han biskop Sciacca til stillingen som generalauditor for Det apostoliske kammer. Den 24. august 2013 utnevnte pave Frans ham til assisterende sekretær for Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur, og han gikk da av som generalsekretær for Vatikanstatens guvernement. Den 21. september 2013 ble han også utnevnt til konsultor for Troslærekongregasjonen.

Sciacca er en velkjent ekspert på liturgihistorie og på den ærverdige pave Pius XII (1939-58), men han er også en populær latinekspert.

Kilder: en.wikipedia.org, it.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. mars 2000

av Webmaster publisert 27.03.2000, sist endret 13.07.2014 - 21:40