TAGLE Luis Antonio Gokim (1957– )

Kardinalbiskop, Den romerske kurie, prefekt for Kongregasjonen for folkenes evangelisering (2019- ). Erkebiskop emeritus av Manila på Filippinene (2011-19)

Født: Luis Antonio Gokim Tagle ble født den 21. juni 1957 i Manila på Filippinene. Han ble døpt den 21. juli 1957 i metropolittkatedralen i Manila. Han var den eldste av barna til Manuel Topacio Tagle sr. og Milagros Gokim og hadde kjælenavnet Chito. Han og han eneste bror, Manuel Gokim Tagle jr, ble oppdratt i et fromt katolsk miljø, og allerede som treåring kunne Luis resitere rosenkransen. Han fikk grunnskoleutdannelse og videregående utdannelse på Saint Andrew’s School i Parañaque, og han tok graden Bachelor of Arts i filosofi ved seminaret San José i Manila i 1977.

Foreldrene regnet med at han ville begynne på medisinstudiet for å bli lege, men han ble influert av prestevenner til å begynne på Ateneo de Manila University, Filippinenes nest høyest rangerte universitet, noe som ga ham automatisk opptak ved presteseminaret Saint Joseph. Han fikk en BA i forberedende teologi fra Ateneo de Manila, og deretter en BA i teologi ved The Loyola School of Theology i Manila. Han ble diakonviet den 18. juli 1981 i seminaret San José i Manila.

Prest: Han ble presteviet den 27. februar 1982 for erkebispedømmet Manila i katedralen Nuestra Señora del Pilar i Imus av biskop Felix Paz Perez (1920-92), biskop av Imus (1969-92). Han var da 24 år gammel. Etter sin prestevielse virket han først som sognesjelesørger i Imus nord på Filippinene: først var han fra 1982 til 1983 kapellan i sognet St. Augustine og åndelig veileder for bispedømmets seminar San Carlos i Imus (1982-83) og rektor for samme (1983-85). Han underviste i filosofi og teologi ved Divine Word Seminary, seminaret San Carlos og Loyola School of Theology.

Deretter dro han til Roma for videre studier (1985-92), og fra 1987 til 1991 studerte han teologi ved The Catholic University of America i Washington DC i USA. Der tok han doktorgraden med beste karakter, summa cum laude. Hans doktorarbeid, skrevet under p. Joseph Komonchak, behandlet utviklingen av den biskoppelige kollegialitet ved Andre Vatikankonsil. I tillegg deltok han i doktorgradskurs ved The Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction i Omaha i Nebraska. Han har titlene Divinitatis Doctor (DD) og Sacrae Theologiae Doctor (STD).

Hjemme på Filippinene ble han utnevnt til biskoppelig vikar for ordensfolk (1993-95), og deretter til sogneprest for katedralen Nuestra Señora del Pilar i Imus (1998-2001). Han var medlem av konsultorkollegiet og av presterådet. Han var konsultor for den filippinske bispekonferansens kommisjon for Troslæren og senere dens president. Han ble i 1996 medlem av det Bologna-baserte redaksjonsstyret for prosjektet «Historien om Vatikan II», og han satt i styret i femten år, til 2011. Prosjektet var grunnlagt og ledet av Giuseppe Alberigo (1926-2007) sammen med hundre anerkjente forskere fra ulike land. Historien ble utgitt i fem bind mellom 1995 og 2001 og ble kritisert av noen konservative for en overdrevent progressiv tolkning av konsilet, som kalles en «ny begynnelse» for Kirken.

I 1997 ble Tagle medlem av den internasjonale teologkommisjonen i Vatikanet, som ble ledet av daværende kardinal Joseph Ratzinger. Han var medlem i en periode (til 2002). Tagle ser enda yngre ut enn han virkelig er, og det fortelles at da kardinal Ratzinger presenterte ham for pave Johannes Paul II som nytt medlem av Vatikanets internasjonale teologiske kommisjon, forsikret kardinalen paven spøkefullt om at den ungdommelig utseende førtiårige filippineren faktisk hadde mottatt sin første kommunion.

Biskop: Tagle ble den 22. oktober 2001 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til biskop av Imus på Filippinene. Han ble bispeviet den 12. desember 2001 i katedralen i Imus av kardinal Jaime Lachica Sin (1928-2005), erkebiskop av Manila (1974-2003), assistert av biskop emeritus Manuel C. Sobreviñas av Imus (1993-2001) og biskop Pedro D. Arigo, titularbiskop av Mactaris og apostolisk vikar av Puerto Princesa (1996- ). Tagle tok som sitt bispemotto Dominus Est! («Det er Herren!») (Joh 21,7).

På den første bispesynoden under pave Benedikt XVI (2005-13) i 2005 holdt Tagle en av syv taler fra salen, og den handlet om det utilstrekkelige antall prester på Filippinene. På en pressekonferanse bemerket han at han på den første søndagen etter sin prestevielse feiret ni messer og at dette er vanlig på Filippinene. I den filippinske bispekonferansen er han president for kommisjonen om Troslæren.

I bispedømmet Imus var Tagle berømt for ikke å eie en bil og for å ta bussen til arbeidet hver dag, noe som han beskrev som en måte å bekjempe den isolasjonen som noen ganger kommer med høye embeter. Han var også kjent for å invitere tiggere utenfor katedralen til å komme inn og spise med ham. En kvinne forteller at hun en gang var ute og lette etter sin blinde, arbeidsløse og alkoholiserte ektemann, og hadde en mistanke om at hun ville oppspore ham i en lokal bar, bare for å finne at han spiste lunsj med biskopen.

Ikke lenge etter at Tagle kom til Imus, var det et lite kapell i et nedkjørt område som ventet på en prest til å lese messen rundt klokken fire om morgenen for en gruppe som hovedsakelig besto av dagarbeidere. Til slutt dukket en ungdommelig prest opp på en billig sykkel, iført enkle klær og klar til å begynne messen. Et forbløffet medlem av menigheten forsto at det var den nye biskopen og ba om unnskyldning for at de ikke hadde forberedt en bedre velkomst. Tagle sa at det ikke var noe problem, han hadde fått beskjed sent kvelden før at presten var blitt syk, så han bestemte seg for å lese messen selv.

Tagle deltok i 2008 på Den internasjonale eukaristiske kongress i Québec i Canada. Han er en begavet kommunikator, og observatører forteller at han fikk et helt stadion til å bryte ut i tårer. Hab er en utpreget 21. århundre-prelat – han er programleder for fjernsynsprogrammet The Word Exposed, et katolsk program produsert av The Jesuit Communications Foundation, kjent som «JesComm» (også på YouTube). Han er også medprogramleder for et katolsk program tidlig på morgenen som også delvis er produsert av JesComm, Kape’t Pandasal («Kaffe og bønn»). Han har også sin egen Facebook-side.

Den 13. oktober 2011 utnevnte pave Benedikt XVI biskop Tagle til den 32. erkebiskop av Manila på Filippinene og de facto primas av Filippinene etter kardinal Gaudencio Borbon Rosales (79), som samtidig fikk innvilget sin avskjedssøknad av aldersgrunner. Rosales hadde ledet erkebispedømmet siden 2003, da den legendariske kardinal Jaime Sin måtte gå av på grunn av helseproblemer. Erkebiskop Tagle tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 12. desember 2011, festen for Vår Frue av Guadalupe og tiårsdagen for sin bispevielse. Den 29. juni 2012, festen for de hellige Peter og Paulus, mottok han palliet fra pave Benedikt XVI i Peterskirken i Roma.

Erkebiskopene av Manila har tradisjonelt også hatt en betydelig politisk vekt i landet. Kardinal Sin ledet for eksempel i 1986 et folkeopprør sammen med den senere presidenten Corazón Aquino, som førte til diktatoren Ferdinand Marcos’ fall. Filippinene er ved siden av Øst-Timor det eneste katolsk pregete landet i Asia. Mer enn tre fjerdedeler av befolkningen er katolikker. Bispedømmet Manila ble grunnlagt i 1579 og i 1595 opphøyd til erkebispedømme. Det har tre millioner katolikker.

I tillegg til å være erkebiskop er han også erkeprest av katedral-basilikaen The Immaculate Conception i Manila. Han deltok på den trettende bispesynoden i Vatikanet i oktober 2012 om nyevangelisering. Den 27. oktober 2012 ble han valgt til medlem av bispesynodens generalsekretariat.

Tagle er kjent for sine konservative, men karismatiske synspunkter, og han legger vekt på mange sosiale spørsmål på Filippinene, spesielt å hjelpe de fattige og trengende, og han opprettholder motstanden mot abort, prevensjon og Loven om reproduktiv helse.

Kardinal: Manila er tradisjonelt et kardinalsete, og mange ble forbauset da verken Tagle eller noen andre fra Filippinene fikk en rød hatt i konsistoriet i februar 2012. Da hans forgjenger Gaudencio Borbon Rosales fylte åtti år den 10. august 2012, hadde ikke Filippinene lenger noen elektorer i kardinalkollegiet. Men den 24. oktober 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere Tagle til kardinal sammen med fem andre på et konsistorium den 24. november 2012, Kristi Kongefest. Han sto som nummer seks på listen. Han var den nittiende og siste kardinalen som pave Benedikt XVI kreerte. Han ble Kirkens nest yngste kardinal, to år eldre enn den indiske kardinal Baselios Cleemis Thottunkal.

Den 1. februar 2013 utnevnte paven ham til medlem av presidiekomiteen for Det pavelige råd for familien og Det pavelige råd for pastoral omsorg for migranter og reisende.

Konklavet i mars 2013: Tagle sto på mange av listene over papabili som ble publisert i de travle ukene mellom pavens annonsering av sin avgang den 11. februar og konklavets åpning den 12. mars. Han betegnes som «Asias håp», men en stemme på ham ville være det samme som å be om et langt pontifikat, kanskje helt opp til tretti år. Og vil kardinalene egentlig det?

Han er en effektiv kommunikator og misjonær på en tid da katolisismens høyeste interne prioritet er en ny evangelisering. Når han snakker, lytter folk. Han representerer også katolisismens dramatiske vekst utenfor vesten, og gir et ansikt til den dynamiske og relativt angstfrie formen for katolisisme som slår gjennom på den sørlige halvkule. Han har imidlertid vært erkebiskop i ganske kort tid og har ingen erfaring fra Vatikanet, så er han tøff nok til å rydde opp? Noen kardinaler kan nok se på Tagle som en lovende ung mann som imidlertid ikke er helt klar for de største oppgavene ennå.

Noen frykter for at kardinal Tagles tilbøyelighet til å bryte ut i gråt offentlig kan tale mot ham i konklavet. Da han mottok den røde biretten av paven sist november, brøt han sammen i tårer da han knelte for paven. Kardinal Tagle har sagt at han ba om unnskyldning til Benedikt XVI dagen etter, men han sa at paven svarte: «Nei, du behøver ikke å unnskylde. Vi trenger hjerte i Kirken!» Men som en venn av Tagle sier: «En leder i Kirken kan være emosjonell til tider, men ikke hele tiden».

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Tagle nytt medlem av Utdanningskongregasjonen (30. november). Den 1. mai 2020 forfremmet pave Frans ham til rang av kardinalbiskop.

Neste konklave: Han fyller åtti år først den 21. juni 2037.

Kilder: en.wikipedia.org, Miranda, catholic-hierarchy.org, Catholic Herald: The men who could be pope, 9 March 2013, John L. Allen jr: Papabile of the Day, Feb. 22, 2013 – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10.01.2012

av Per Einar Odden publisert 10.01.2012, sist endret 02.05.2020 - 21:24