Dokumenter under pave Paul VI (1963-1978)

(Se også en oversikt over helligkåringer og saligkåringer, samt Dokumenter fra det 2. Vatikankonsil)

Dokumenter merket med Norsk oversettelse er oversatt til norsk.


Dokumenter fra paven eller den romerske kurie

Address to the General Chapters of Religious Orders and Congregations
(23. mai 1963, pavelig tale)
Pastorale Munus
(30. november 1963, pavelig «motu proprio» om biskopenes myndighet)
Sacram Liturgiam
(25. januar 1964, pavelig «motu proprio» om liturgiske spørsmål)
Ecclesiam Suam
(6. august 1964, Encyklika om Kirken)
Mense Maio
(29. april 1965, Encyklika om bønn for fred for bevaring av freden)
Mysterium Fidei
(3. september 1965, Encyklika om Nattverdslæren)
Paenitemini
(17. februar 1966, apostolisk konstitusjon om boten)
Voi Forse Sapete
(1. juni 1966, pavetale under generalaudiens)
Norsk oversettelseEcclesiae sanctae
(6. august 1966, Motu proprio av Pave Paul VI: Om iverksettelsen av konsildekretene)
Christi Matri
(15. september 1966, Encyklika om bønn for fred i oktober måned)
Indulgentiarum Doctrina
(1. januar 1967, apostolisk konstitusjon om avlat)
Populorum Progressio
(26. mars 1967, Encyklika om katolsk sosiallære: Om folkenes utvikling)
Signum Magnum
(13. mai 1967, apostolisk brev om Jomfru Maria)
Sacrum Diaconatus Ordinem
(18. juni 1967, pavelig Motu Proprio som gjenoppretter det permanente diakonat i den latinske kirke)
Sacerdotalis Coelibatus
(24. juni 1967, Encyklika om prestenes sølibat)
Enchiridion Indulgentiarum
(1968, fortegnelse over verk det er knyttet avlat til - dessverre bare i sammendrag her)
Norsk oversettelseCredo
(30. juni 1968, Pave Paul VI's trosbekjennelse)
Norsk oversettelseHumanae vitae
(25. juli 1968, Encyklika om fødselsregulering)
Norsk oversettelseMysterii paschalis
(14. februar 1969, Apostolisk brev gitt «motu proprio»: Godkjennelse av retningslinjene for det liturgiske år og den nye romerske felleskalender)
Norsk oversettelseLiturgiske retningslinjer
(14. februar 1969, Generelle retningslinjer for det liturgiske år og den nye romerske felleskalender)
Norsk oversettelseKonstitusjon
(3. april 1969, Kunngjøring av en ny og bearbeidet utgave av Missale Romanum)
Norsk oversettelseMissale Romanum
(3. april 1969, Generell orientering om Missale Romanum)
The Mass is the same
(19. november 1969, Tale av Pave Paul VI under generalaudiens)
Changes in the Mass for greater apostolate
(26. november 1969, Tale av Pave Paul VI under generalaudiens)
Octagesima adveniens
(14. mai 1971, apostolisk brev i anledning 80-årsjubileet for encyklikaen «Rerum Novarum»)
Evangelica Testificatio
(29. juni 1971, apostolisk formaning [exhortasjon] om fornyelsen av ordenslivet i henhold til Det annet Vatikankonsil)
Pastoral Norms concerning the Administration of General Sacramental Absolution
(16. juni 1972, Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith)
Regler for pavevalg
(1. oktober 1972, apostolisk konstitusjon om pavevalg)
Djevelens makt
(15. november 1972, pavetale under generalaudiens)
Sykesalvingens sakrament
(30. november 1972, apostolisk konstitusjon)
Marialis Cultus
(2. februar 1974, apostolisk formaning om den rette ordning og utvikling av Maria-fromheten)
Declaration on Procured Abortion
(18. november 1974, the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith)
The General Instruction of the Roman Missal
(27. mars 1975, 4. utgave av Generell orientering om Missale Romanum)
Gaudete in Domino
(9. mai 1975, apostolisk formaning [exhortasjon] om den kristne glede)
Norsk oversettelseEvangelii nuntiandi - "Forkynnelsen"
(Apostolisk formaning (exhortatio), promulgert 8. desember 1975)
Declaration on Certain Questions Concerning Sexual Ethics
(29. desember 1975, Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith)
Inter Insigniores
(15. oktober 1976, Declaration of the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith on the question of admission of women to the ministerial priesthood)
First penance, First communion
(31. mars 1977, Congregation for the Sacraments and Divine Worship, and the Congregation for the Clergy)
Mutuae relationes
(23. april 1978, direktiv om forholdet mellom ordenssamfunnene og de lokale biskoper, Kongregasjonen for Ordenssamfunn og Sekularinstitutter)
av Webmaster publisert 13.12.2010, sist endret 08.04.2011 - 14:12