Dokumenter under pave Pius IX (1846-1878)

Dokumenter i forbindelse med Nordpolmisjonen - Dokumenter fra paven eller den romerske kurie - Dokumenter fra det 1. Vatikankonsil (1869-1870).

Se også en oversikt over helligkåringer og saligkåringer.


Dokumenter i forbindelse med Nordpolmisjonen

Opprettelse av Nordpolens apostoliske prefektur (kalt «Nordpolmisjonen»)
8. desember 1855, dekret fra kongregasjonen for troens utbredelse
Den apostoliske skrivelse MP
7. august 1868, man deler misjonene i Sverige og Norge i to, og misjonen i Norge forener med seg flere regioner som har vært underlagt nordpolprefekten
Ecclesiae universae
17. august 1869, apostolisk skrivelse om opphevelse av Nordpolmisjonen og opprettelse av bl.a. Norges apostoliske prefektur

Dokumenter fra paven eller den romerske kurie

Qui Pluribus
(9. november 1846, encyklika om tro og religion)
Praedecessores Nostros
(25. mars 1847, encyklika om hjelp til Irland)
Ubi Primum
(17. juni 1847, encyklika om disiplin dor ordensfolk)
Ubi Primum
(2. februar 1849, encyklika om Maria uplettede unnfangelse)
Nostis et Nobiscum
(8. desember 1849, encyklika om kirken i Pavestatene)
Exultavit Cor Nostrum
(21. november 1851, encyklika om effektene av jubelåret)
Nemo Certe Ignorat
(25. mars 1852, encyklika om disiplinen for prestene i Irland)
Probe Noscitis Venerabiles
(17. mai 1852, encyklika om disiplinen for prestene i Spania)
Inter Multiplices
(21. mars 1853, encyklika om åndens enhet i Frankrike)
Neminem Vestrum
(2. februar 1854, encyklika om forfølgelsene av armenerne)
Optime Noscitis
(20. mars 1854, encyklika om det foreslåtte katolske universitet i Irland)
Apostolicae Nostrae Caritatis
(1. august 1854, encyklika med oppfordring til bønn for fred)
Ineffabilis Deus
(8. desember 1854, apostolisk konstitusjon om Marias uplettede unnfangelse)
Optime Noscitis
(5. november 1855, encyklika om bispemøter i kongeriket Østerrike)
Singulari Quidem
(17. mars 1856, encyklika om kirken i Østerrike)
Cum Nuper
(20. januar 1858, encyklika om omsorgen for kleresiet i kongeriket Begge Sicilier)
Amantissimi Redemptoris
(3. mai 1858, encyklika om prester og sjelesorg)
Cum Certa Mater Ecclesia
(27. april 1859, encyklika om offentlig bønn)
Qui Nuper
(18. juni 1859, encyklika om Pavestatene)
Nullis Certe Verbis
(19. januar 1860, encyklika om behovet for sivil suverenitet)
Amantissimus
(8. april 1862, encyklika til Østkirkene om omsorgen for kirkene)
Quanto Conficiamur Moerore
(10. august 1863, encyklika om utbredelsen av vranglærer i Italia)
Incredibili
(17. september 1863, encyklika om forfølgelsene i Nye Granada [i dag området rundt Colombia])
Maximae Quidem
(18. august 1864, encyklika om kirken i Bayern)
Quanta Cura
(8. desember 1864, encyklika som førdømmer vranglærer i tiden)
Syllabus
(1864)
Meridionali Americae
(30. september 1865, encyklika om seminar for innfødte prestekandidater i Sør-Amerika)
Levate
(27. oktober 1867, encyklika om kirkens problemer)
Ubi Nos
(15. mai 1871, encyklika om Pavestatene)
Beneficia Dei
(4. juni 1871, encyklika til 25-årsjubileet for Pavens pontifikat)
Saepe Venerabiles Fratres
(5. august 1871, encyklika med takksigelse for 25 års pontifikat)
Quae In Patriarchu
(16. november 1872, encyklika om kirken i Kaldea)
Quartus Supra
(6. januar 1873, encyklika om kirken i Armenia)
Etsi Multa
(21. november 1873, encyklika om kirken i Italia, Tyskland og Sveits)
Vix Dum a Nobis
(7. mars 1874, encyklika om kirken i Østerrike)
Omnem Sollicitudinem
(13. mai 1874, encyklika om den gresk-rutenske ritus)
Gravibus Ecclesiae
(24. desember 1874, encyklika om et jubelår for 1875)
Quod Nunquam
(5. februar 1875, encyklika om kirken i Prøyssen)
Graves Ac Diuturnae
(23. mars 1875, encyklika om kirken i Sveits)
Apostolicae Sedis Moderationi
(12. oktober 1869, encyklika om kirkestraffer og reserverte synder)
Respicientes
(1. november 1870, encyklika som protesterer mot annekteringen av Pavestatene)

Dokumenter fra det 1. Vatikankonsil

De fide catholica
(24. april 1870, Dogmatisk konstitusjon: Om skapelse, åpenbaring, tro og fornuft)
Pastor Aeternus
(18. juli 1870, Dogmatisk konstitusjon: Om pavens embete og ufeilbarlighet)
av Webmaster publisert 08.12.2005, sist endret 25.04.2011 - 00:26