Mariahuset 25 år

Tirsdag 26. september feiret Mariahuset i Oslo 25årsjubileum med messe og festlig samvær med beboere, gode hjelpere og venner. P. Ronald Hölscher OFM, eller Ronald prest som han kalles der, preket over Markus 9, 30-37, og sa at Mariahuset og barna der ofte er på vandring, som Jesus også var, og underveis synger og snakker de. Jesus selv underviste mens han var på vandring, og når disiplene trettet om hvem som var størst, så lærte Jesus dem at den største var den som var alles tjener, og barnet ble holdt frem som eksempel.

Mariahuset er et fellesskap etter mønster av Jean Vaniers l'Arche-felleskap hvor funksjonsfriske og funksjonshemmede deler livet sammen. Krumtappen gjennom 25 år, Bodil Sødal, kom med en hilsen under samværet etter messen, det gjorde også initiativtageren for 25 år tilbake, Wera Sæther.

Både messen og samværet bar preg at det som er Mariahusets kjennemerke: glede og håp.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 27.09.2000, sist endret 27.09.2000 - 10:59