Pater Olav Müller flytter til Kristiansand

Pater Olav Müller SS.CC. flytter etter nyttår fra Trondheim til sine medbrødre, p. Arne M. Kirsebom og p. Heinz-Josef Catrein, i Kristiansand. Det melder ledelsen for den tyske provins av picpus-ordenen.

Tre av de seks picpus-prestene i Norge er tilknyttet kongregasjonens tyske provins, de tre andre er fra den polske provins. Etter at pater Olav er flyttet til Kristiansand, vil de alle sammen være i Oslo katolske bispedømme.

Pater Olav Müller ble født i Trondheim den 18. april 1924. Han ble opptatt i Den katolske kirke den 31. desember 1944 i Stockholm, og trådte inn i picpusordenen etter krigen. Han ble presteviet i i Trondheim den 5. september 1954. Han ble sendt til Norge i 1957, og har virket som sogneprest i Trondheim (to perioder), Ålesund, Drammen og i Kristiansund (i to perioder). I 1998 fratrådte han som sogneprest i Kristiansund, og har siden bodd som pensjonist i Trondheim.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
28. oktober 2002

av Webmaster publisert 28.10.2002, sist endret 28.10.2002 - 17:22