Norsk koordinator for Den nord-europeiske sone av Tro og Lys-bevegelsen

Tro og Lys-bevegelsens årlige sonerådsmøte, denne gang avholdt i Wales, ble den norske katolikken Aslaug Espe valgt som ny sonekoordinator for Den nord-europeiske sone, som omfatter Irland, England, Wales, Skottland, Sverige, Danmark og Norge. Valget gjelder for fire år.

Da Aslaug Espe er leder for Tro og Lys-bevegelsen i Norge, betyr det at må gjennomføres nyvalg på leder her i landet. Dette vil skje i januar 2004. Inntil da fungerer Espe som leder også i Norge.

Tro og Lys er en internasjonal, kristen økumenisk organisasjon som arbeider for å gi utviklingshemmede og deres familier en plass i kirken og i samfunnet. Organisasjonen ble startet i 1971 av to katolikker, kanadieren og filosofiprofessoren Jean Vanier og den franske spesialpedagogen Marie-Hélène Mathieu. Både lutherske og katolske prester/diakoner er tilknyttet bevegelsen i Norge.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
22. oktober 2003

av Webmaster publisert 22.10.2003, sist endret 22.10.2003 - 12:48