80-årsjubileum for fransiskanernes ankomst/tilbakekomst til Norge

 Les også:

Søndag 28. mars 2004 markerer St. Hallvard menighet, Oslo, 80-årsjubileum for fransiskanernes ankomst/tilbakekomst til Norge etter reformasjonen. Det markeres også at det er 70 år siden fransiskanerne kom til St. Hallvard.

Dagen feires med stor høymesse i St. Hallvard kirke 28. mars kl. 11.00, der p. Ronald Hölscher OFM vil holde preken. Deretter blir det kirkekaffe og feiring i menighetssalen. Det kommer gjester fra inn og utland.

Det er i dag den polske St. Hedvig-provinsen som har ansvar for drift av menigheten. Den polske provinsialen vil derfor være tilstede ved jubileet. Den nederlandske provins nedlegger senere i år for en stor del sitt virke i Norge, så dagen blir også en slags avskjed med dem. I denne forbindelse kommer det også mange gjester fra Nederland til jubileet, også viseprovinsialen for de nederlandske fransiskanerne.

Pressemelding St. Hallvard / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
24. mars 2004

av Webmaster publisert 24.03.2004, sist endret 24.03.2004 - 17:08