Kardinal Sin er død

Mange viser sin respekt for avdøde kardinal Sin som ligger på lit de parade i domkirken i Manila

Kardinal Jaime Lachica Sin, tidligere erkebiskop av Manila, Filippinene, døde tirsdag 21. juni 2005 i en alder av 76 år. Kardinal Sin er kjent som frontfigur i "People Power"-bevegelsen som i 1986 tvang president Ferdinand Marcos til å gå av.

Kardinal Sin kunne pga. sykdom verken delta i begravelsen eller pavevalget i Roma tidligere i vår. Han døde tidlig om morgenen på et sykehus i Manila.

Kardinal Sin som selv var av kinesisk herkomst, er en få katolske geistlige som i nyere tid har fått tillatelse til å besøke Kina. På 1980-tallet etablerte han Lorenzo Ruiz Instituttet i Manila med formålet å utdanne prester for tjeneste i Kirken i Kina. Så langt gjør imidlertid de fleste prestene som er utdannet på instituttet tjeneste i etnisk-kinesiske menigheter på Filippinene fordi det kinesiske kommunistregimet ikke tillater at de får gjøre tjeneste i Kina.

Nyheten om kardinal Sins død ble mottatt med stor sorg på Filippinene der katolisismen står sterkt. Hundrevis av mennesker, inkludert president Aquino, har vist sin respekt for den avdøde kardinalen som ligger på lit de parade i katedralen i Manila. Pave Benedikt roste i et kondolansetelegram den avdøde kardinalen for hans "trofaste forpliktelse til å utbre Evangeliet og til å bidra til det filippinske folks verdighet, felles beste og nasjonale enhet."

Mange katolikker i Norge har filippinsk bakgrunn og i St. Olav kirke i Trondheim ble det sist onsdag feiret rekviemmesse for kardinal Sin.

Etter kardinal Sins død er det nå 181 medlemmer av kardinalkollegiet. Av disse er 115 under 80 år og dermed stemmeberettigede ved et nytt konklave.

CWN - Catholic World News/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. juni 2005)

av Webmaster publisert 27.06.2005, sist endret 27.06.2005 - 15:46