Feiring av ordenslivets dag 2. februar

I 1997 utropte pave Johannes Paul II 2. februar, dagen for Herrens fremstilling i tempelet ("Maria lysmesse"), som ordenslivets dag. Hensikten med dette er å gi alle ordensfolk mulighet til i fellesskap å fornye sine løfter, men også i hele menighetens midte å rette fokus mot denne formen for kristenliv som er og har vært en så viktig del av Kirkens liv til alle tider. De siste årene har denne dagen også blitt feiret i Norge.

Feiring av ordenslivets dag i Oslo katolske bispedømme:

I OKB feires dagen i år i kveldsmessen klokken 18.00 i St. Olav domkirke. Biskop Bernt Eidsvig er hovedcelebrant. Medlemmer fra de ulike ordenssamfunn i bispedømmet deltar, og messeintensjonen er for ordenskall. Under den Hellige Messe vil ordensfolkene fornye sine ordensløfter. Messen starter med en lysprosesjon som alle troende kan slutte seg til.

Det er kirkekaffe i Mariagården, Akersveien 16, etter messen.

Alle er hjertelig velkomne.

Feiring av ordenslivets dag i Trondheim Stift:

Dagen markeres i Trondheim Stift med høymesse i St. Olav domkirke i Trondheim kl. 16.00, med lysvelsignelse og prosesjon - og bønn med takk for gudviede liv. Før messen blir det eukaristisk tilbedelse fra kl. 15.00. Alle troende er hjertelig velkomne.

For ordensfolkene i stiftet er det i tillegg til dette et eget program for dagen, blant annet bevertning og foredrag av sr. Anna Mary House OP, Bodø: "Å bygge kommunitet i en splittet verden".

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) / www.nuk.no / Melding fra Midt-Norge stift (1. februar 2006)

av Webmaster publisert 01.02.2006, sist endret 01.02.2006 - 15:30