Formelle forbindelser mellom Kina og Vatikanet om få år, mener biskop

 Se også:

Til tross for de siste dagers økende spenning mellom Kina og Den hellige stol, er den fremstående katolske kirkeleder, biskop Anthony Li Duan av Xian, fremdeles optimistisk i sin tro på at Kina og Vatikanet kan komme til å etablere diplomatiske forbindelser om tre-fire år. Uttalelsen kom etter at den kinesiske regjering trosset Vatikanet og på egen hånd utnevnte to nye katolske biskoper.

- Det er vanskeligheter, men det er mulig å knytte bånd. Dette er et ønske blant alle katolikker i Kina, sier biskop Li, som dermed gir sin tilslutning til Hong Kongs kardinal Joseph Zen Ze-kiun som håper å gjenopprette den formelle kontakten i år 2008. Den diplomatiske forbindelsen ble brudt i 1951. Kina har i dag en "offisiell" katolsk kirke som er kontrollert av regjeringen, og en "undergrunnskirke" som er Vatikan-tro.

- Jeg ønsker at vi alle ber til Gud om at de diplomatiske forbindelsene mellom Kina og Vatikanet må virkeliggjøres. Jeg håper jeg får oppleve det, sier den kreftsyke biskop Li og legger til at hans største ønske er få pave Benedikt XVI til Kina. Biskop Li sier han vet paven har stor omsorg for de troende i Kina.

På spørsmål om de siste bispeutnevnelsene får betydning for det pågående arbeidet med å gjenopprette forbindelsene mellom Kina og Vatikanet, sier biskop Li at det er uvisst hvilken effekt det vil ha. Men han understsreker at han er optimistisk ettersom begge parter ønsker kontakt. Første skritt er imidlertid at det inngås kompromisser, sier biskopen. Han konkretiserer ikke hvilke hindringer som må overvinnes, men innrømmer at regjeringens utnvenelse av biskoper er et problem.

- Vi ønsker at regjeringen og Vatikanet kunne være enige om bispekandidater. Det ville gjøre mange ting mye enklere. Uten regjeringens samtykke er det ikke enkelt å arbeide, sier biskop Li. Han avviser at en gjensidig diplomatisk anerkjennelse vil medføre noe problem og en splittet lojalitet for kinesiske katolikker - forholdet vil bli det samme som for katolikker i andre land med diplomatiske forbindelser til Vatikanet. Ved å gjenopprette forbindelsene, vil forholdet mellom Kina og Vatikanet bli mer normalisert, påpeker han

I fjor inviterte Vatikanet fem kinesiske biskoper, både fra undergrunnskirken og den offisielle, regjeringskontrollerte kirken, til bispesynoden i Roma i oktober. Biskop Li var blant disse. Regjeringen i Beijing satte imidlertid en stopper for biskopenes utreise.

- Vi visste at tiden kanskje ikke var moden, men invitasjonen betød at Vatikanet ønsker en tilnærming mellom undergrunnskirken og den offisielle kirke. For nøkkelen til forening mellom de to kirker er at vi begge anerkjenner Paven, sier biskop Li.

Biskop Li, som nå er 80 år gammel, ble presteviet i 1951, og er kjent for sin lojalitet til Vatikanet. På grunn av sitt faste forsvar av Kirkens interesser og uavhengighet overfor ytre press, men uten samtidig å provosere regjeringen, nyter han stor respekt og støtte både i undergrunnskirken og den offisielle kirke. Dette har imidlertid ikke forhindret at han i perioden fra 1954 til 1979 måtte tåle flere langvarige interneringer i arbeidsleir. Men Anthony Li Duan holdt fast på sin tro og sin overbevisning, og i 1987 ble han utnevnt til biskop av Xian.

Biskops Lis helse er meget dårlig, han lider av uhelbredelig leverkreft, og han har overlatt de fleste av sine kirkelige arbeidsoppgaver til coadjutorbiakop Dang Mingyan. Han er ikke lenger i stand til å forlate sitt hjem, og pleies om dagen av sin niese som er nonne, og får om natten tilsyn av en prest. Selv om han er fysisk svak, er biskop Li stadig intenst opptatt av Kirkens liv, og holder seg daglig oppdatert bl.a. gjennom lesing av L'Osservatore Romano så ofte som han kan.

Og han avviser stadig ryktene om at han skal være den hemmelige, ikke navngitte kinesiske kardinal som ble utnevnt av Johannes Paul II. Biskop Li liker heller ikke å bli tildelt rollen som religionsfrihetens forsvarer. - Jeg gjør bare det min samvittighet byr meg å gjøre, sier han.

AsiaNews/SCMP (8. mai 2006)